zhp.pl

Start Aktualności Bank inicjatyw instruktorskich

Bank inicjatyw instruktorskich

UDOSTĘPNIJ
, / 786

Informujemy, iż na stronie www.80.zhp.pl stworzyliśmy nową zakładkę BANK INICJATYW INSTRUKTORSKICH. Jest to odpowiedź na pytania płynące ze środowisk na temat możliwości pozyskiwania środków na pokrycie dodatkowej składki „80”.

Zamieściliśmy tam kilka pomysłów akcji zarobkowych. Pragniemy jednak podkreślić, iż wszystkie z proponowanych rozwiązań mogą być przeprowadzone jedynie przez instruktorów jako osoby fizyczne. (A zatem nie przez hufce! Hufce mogą jedynie nadzorować wybrane projekty, udzielać wsparcia merytorycznego, praktycznego itp.). W myśl podstawy prawnej: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi 3 091 zł.

BANK INICJATYW INSTRUKTORSKICH jest wciąż niewyczerpany, czekamy na Wasze twórcze pomysły.

Zespół „80”

PASSWORD RESET

Zaloguj się