W ZHP chcemy budować bezpieczną przestrzeń dla każdego, bez względu na wiek. Dlatego też w czerwcu tego roku Główna Kwatera ZHP przyjęła aktualizację Polityki Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w ZHP – Program Safe From Harm. Dodatkowo powstał dedykowany programowi kurs szkoleniowy dla wszystkich osób dorosłych w organizacji, który stawia przed nami cel, aby do końca lutego 2024 r. wszystkie osoby pełnoletnie przeszły certyfikację z zakresu treści polityki!

Kurs powstał po to, aby każda osoba zrzeszona w ZHP mogła w łatwy sposób zapoznać się z zaktualizowanym w czerwcu tego roku dokumentem polityki Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w ZHP.

Od 1 września członkowie i członkinie ZHP mogą zrealizować internetowy kurs zawierający treści przedstawione w polityce. Kurs ten jest skierowany do osób pełnoletnich oraz osób pełniących funkcje wychowawcze (także nieletnich). Zobligowane są także osoby urodzone po 30 września, które powinny wykonać kurs i uzyskać certyfikat w terminie do 3 miesięcy od skończenia 18 r.ż. oraz wszystkie osoby dorosłe, które wstąpią do ZHP po 30 września 2023, powinny wykonać kurs w terminie do 3 miesięcy od daty wstąpienia do ZHP.

E-learning ten pozwala zapoznać się z zapisami polityki Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w ZHP, dokumentem, który mówi o tym, jak: działać profilaktycznie, by do sytuacji przekroczeń granic i przemocy nie dochodziło, jak rozpoznać, że jakieś zachowanie nosi już znamiona przemocy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami lub doświadczamy przemocy, gdzie szukać wsparcia. Ostatnim etapem e-learningu jest test, którego ukończenie pozwala na zdobycie certyfikatu, zwanego przez nas Certyfikatem Safe From Harm.

Dzięki obowiązkowi zdobycia certyfikatu mamy pewność, że wszystkie pełnoletnie osoby w ZHP wiedzą, że taką politykę, jako organizacja posiadamy i są przygotowane do przestrzegania jej zapisów. W ZHP dbamy o bezpieczeństwo wszystkich – od zucha po seniora!

Dowiedz się więcej o Polityce Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w ZHP tutaj.