Z wielką radością i dumą informujemy, że Związek Harcerstwa Polskiego jest laureatem Złotego BohaterON Publiczności w plebiscycie BohaterON 2022 w kategorii organizacja non-profit!  

Wygrana w plebiscycie jest docenieniem wkładu instruktorów i harcerzy zaangażowanych w akcję „ZHP dla Ukrainy”. Tytuł laureata jest swoistym “DZIĘKUJĘ” dla wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę do działań na rzecz naszych sąsiadów dotkniętych konfliktem zbrojnym.  

ZHP niosło i nadal niesie pomoc humanitarną we wszystkich częściach kraju – na 6 przejściach granicznych, w 17 chorągwianych i 147 lokalnych centrach pomocy. Ponad 1,5 mln uchodźców otrzymało harcerskie wsparcie w pierwszym miesiącu wojny, ponad 4000 harcerzy w wieku 16+ wspierało uchodźców w ciągu pierwszych 3 miesięcy wojny. Łącznie na Ukrainę przewieziono ponad 127 ton zebranej przez ZHP pomocy humanitarnej. Spośród ok. 3 mln ukraińskich cywilów, co trzeci uchodźca otrzymał pomoc w ośrodkach prowadzonych przez harcerzy. 1 na 5 dzieci uczestniczyło w harcerskich zajęciach. Blisko 6000 dzieci z Ukrainy wzięło udział w obozach harcerskich od połowy czerwca do sierpnia.  

Laureatem plebiscytu został również ks. podharcmistrz Kamil Dziurdź, który otrzymał statuetkę Brązowy BohaterON Kapituły w kategorii pasjonat.

Więcej o naszych działań w ramach akcji „ZHP dla Ukrainy”: ZHP dla Ukrainy | Związek Harcerstwa Polskiego