Chorągiew Białostocka ZHP i Hufiec ZHP Białystok zapraszają na XXXI Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej ZHP. Tegoroczne wydarzenie połączy pokolenia i będzie miejscem, gdzie wspomnienia mieszać się będą z nowymi doświadczeniami, a dawne przyjaźnie ożyją na nowo. 

Złaz odbędzie się w terminie 28-31 sierpnia 2024 r. w Białymstoku. Dla chętnych możliwa jest dodatkowa wycieczka do Wilna w terminie 31 sierpnia – 2 września 2024 r. Zgłoszenia na wydarzenie przyjmowane są do 15 kwietnia. 

CELE ZŁAZU:

 • integracja środowisk seniorów i starszyzny ZHP,
 • poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych województwa podlaskiego,
 • poznanie zabytków i historii miasta Białystok,
 • nawiązanie współpracy międzypokoleniowej.

TERMIN ZŁAZU:

 • 28-31 sierpnia 2024 r.
 • 31 sierpnia – 2 września 2024 r. – dodatkowa wycieczka do Wilna dla osób zainteresowanych

DODATKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA:

 • DSCZ Złazu – 630 zł
 • DSCZ na wycieczkę do Wilna – 660 zł
 • DSCZ Złazu + wycieczki do Wilna – 1290 zł

WYŻYWIENIE:
III posiłki – śniadanie, obiad, kolacja

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • nocleg,
 • wyżywienie,
 • transport na wycieczki,
 • pamiątka zlotowa,
 • całościowa organizacja wycieczek,
 • program.

ZASADY ZGŁASZANIA:

 • Zgłoszenia uczestników dokonują komendanci Kręgów, kierownicy Referatów Seniorów lub osoby przez nich wyznaczone w terminie do 15.04.2024 r.
 • Tabele zgłoszeniowe + karty uczestników należy wysłać na adres mailowy: [email protected] lub drogą pocztową na adres: ZHP Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1,15-042 Białystok.
 • Uczestnicy mogą zabrać opiekuna, który nie jest członkiem ZHP. Musi on wówczas posiadać ubezpieczenie NNW.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • akceptacja regulaminu,
 • opłacona składka członkowska ZHP za III kwartał 2024,
 • terminowe przesłanie tabeli zgłoszeniowej + kart uczestników (do 15 kwietnia br.),
 • opłacenie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej za udział w Złazie w wysokości 630 zł w całości do 15.04.2024 lub w poniższych ratach:
  • I RATA płatna do 15 kwietnia: 300 zł
  • II RATA płatna do 16 czerwca: 330 zł
   na konto:
   BNP 80 1750 0012 0000 0000 3293 7535
   ZHP Chorągiew Białostocka
   ul. Pałacowa 3/1
   15-042 Białystok
   tytułem: DSCZ, Złaz Seniorów, imię i nazwisko
 • opłacenie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej za udział w wycieczce do Wilna w wysokości 660 zł w całości do 15.04.2024 lub poniższych ratach:
  • I RATA płatna do 15 kwietnia: 330 zł
  • II RATA płatna do 16 czerwca: 330 zł
   na konto:
   BNP 80 1750 0012 0000 0000 3293 7535
   ZHP Chorągiew Białostocka
   ul. Pałacowa 3/1
   15-042 Białystok
   tytułem: DSCZ, Wycieczka Wilno, imię i nazwisko

Broszura informacyjna

Program Złazu:
28 sierpnia, środa
14:00-16:30 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
16:30-17:00 Spotkanie organizacyjne
17:00-19:00 Kolacja
19:00-20:00 Apel rozpoczynający XXXI Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny ZHP
20:00-21:30 Otwarcie Złazu
29 sierpnia, czwartek
7:00-9:00 Śniadanie
9:00-17:00 Zwiedzanie Białegostoku (w trakcie obiad)
17:00-19:00 Kolacja
19:00-21:30 Ognisko

30 sierpnia, piątek
7:00-9:00 Śniadanie
9:00-18:00 Wycieczki na terenie województwa podlaskiego (6 tras do wyboru)
18:00-20:00 Obiadokolacja
20:00-21:30 Czas wolny lub udział w konferencji

31 sierpnia, sobota
7:00-9:00 Śniadanie
10:00-11:00 Msza Święta
11:30-12:30 Apel kończący Złaz
12:30 Wspólne zdjęcie

Dla osób chętnych wycieczka do Wilna:

31 sierpnia, sobota
Wyjazd w godzinach popołudniowych po oficjalnym zakończeniu Złazu, wieczorne zwiedzanie oraz nocleg w Wilnie.

1 września, niedziela
Całodniowe zwiedzanie Wilna, powrót do Białegostoku na nocleg.

2 września, poniedziałek
Śniadanie, zawiązanie kręgu oraz powrót do domów.