Trwa cykl spotkań “Wspólnym szlakiem” kierowany w szczególności do kadry baz obozowych, kwatermistrzów i magazynierów – czyli szeroko rozumianej kadry gospodarczo-majątkowej, ale również posiadaczy „małego” mienia ruchomego – występującego w drużynach, szczepach i mniejszych hufcach. Tym razem zapraszamy na webinar o programie SCENES – opowie o nim Aleksandra Berner. Spotkanie odbędzie się 5 marca o godz. 18:30 na MS Teams.

Czy jest program SCENES?

To Harcerskie Ośrodki Dobrych Praktyk dla Przyrody, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (SCENES – Scout Centres of Excellence for Nature, Environment and Sustainability) zrzeszone w sieci WOSM. Są to ośrodki, które podjęły długoterminowe zobowiązanie do ochrony środowiska i promowania świadomości środowiskowej. Oferują naturalny obszar. Prowadzą edukację ekologiczną. Praktykują zarządzanie środowiskiem. Dzięki tym funkcjom ośrodek SCENES pokazuje, że jest zaangażowany w ochronę środowiska naturalnego, minimalizując swój wpływ na naturę, umożliwiając w ten sposób wszystkim, którzy są związani z ośrodkiem, obcowanie z przyrodą i edukację ekologiczną, aby wzmocnić ich poczucie sprawczości i zaangażowanie w przyjazny dla środowiska styl życia.

W tej chwili ZHP nie ma żadnego ośrodka w sieci SCENES! Najwyższy czas to zmienić.

Jakie są korzyści z bycia częścią SCENES?

  • Współpraca z ośrodkami na całym świecie wdrażającymi idee zrównoważonego rozwoju;
  • promocja na stronach WOSM oraz wśród innych ośrodków;
  • wsparcie GK ZHP i Zespołu CZR przy wejściu do sieci.

Link do webinaru: https://tiny.pl/dmhkd