W 2024 roku odbędzie się Zlot Kadry ZHP, a ciebie nie może na nim zabraknąć! To ogólnopolskie wydarzenie sprzyja poznawaniu ludzi z różnych środowisk z całej Polski, pozwala podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać umiejętności. Podczas Zlotu tworzy się również przestrzeń do wymiany doświadczeń instruktorskich.

Czekają na ciebie cztery tematyczne szlaki:

🔵 szlak granatowy, czyli Zlot drużynowych – będzie on realizowany w obozach metodycznych (zuchowym, harcerskim, starszoharcerskim i wędrowniczym);

🟡 szlak żółty – w ramach którego odbędą się różne kursy – jest to aż 9 form szkoleniowych;

🟢 szlak zielony – skierowany do kadry, która ma potrzebę poszerzania swoich kompetencji komunikacyjnych i wychowawczych;

🔴 szlak czerwony – organizowany jest dla nikogo innego jak dla osób w ZHP związanych z tym kolorem – zapraszamy na Zlot harcmistrzowski.

Będą to z pewnością dni pełne wartościowych rozmów i wielu niezapomnianych spotkań.

Zgłoś się tutaj!

Wybierz swoją ścieżkę i wkrocz z nami na szlak harcerskiej przygody.