Programowy Ruch Odkrywców to ruch programowo-metodyczny działający w ZHP, którego celami są popularyzacja dziedzictwa narodowego oraz wspieranie młodych ludzi w rozwoju postaw obywatelskich. Już w terminie 8-10 marca 2024 roku odbędzie się coroczne spotkanie Programowego Ruchu Odkrywców, w Sulejówku. Zgłoszenia trwają do 18 lutego.

Szczyt PRO to coroczne spotkanie Programowego Ruchu Odkrywców, drugie największe po Rajdzie Odkrywców. W tym roku odbędzie się w terminie 8-10.03.2024 w Sulejówku, a komendantem jest phm. Łukasz Sobierajski (Ch. Stołeczna).

W programie Szczytu między innymi:
• gra miejska pozwalająca odkryć miasto-siedzibę Szczytu;
• zajęcia wzmacniające umiejętności przydatne w działalności Drużyny Odkrywców;
• zgromadzenie PRO — największe plenarne zebranie członków i członkiń ruchu, który wytycza kierunki działania PRO w przyszłości.

Na szczyt zapraszamy:
• członków i członkinie Kadry PRO;
• reprezentacje jednostek wchodzących w skład ruchu — w reprezentacji maksymalnie 3 osoby, z czego co najmniej jedna pełnoletnia;
• reprezentacje jednostek spoza ruchu, które są zainteresowane działalnością PRO — w reprezentacji maksymalnie 3 osoby, z czego co najmniej jedna pełnoletnia.

Zgłoszenia otwarte są do 18 lutego włącznie, a wpłaty DSCZ w wysokości 90 złotych należy dokonać do 25 lutego włącznie na nr konta podany w regulaminie.
Regulamin: https://tiny.pl/c3lhn