Celem kursu jest przygotowanie instruktorów ZHP do pełnienia funkcji członka/członkini komisji rewizyjnej hufca.

Miejsce: Stara Dąbrowa

Termin: 20 – 22 września 2024 r.

Zgłoszenia: poprzez formularz zgłoszeniowy, do 9 września 2024 r.

Wymagania dotyczące uczestników:

  • minimalny wiek – ukończone 16 lat,
  • stopień instruktorski.

DSCZ: 250 zł,

Dodatkową składkę członkowską zadaniową należy przekazać na rachunek bankowy Głównej Kwatery ZHP nr 94 1140 1010 0000 5392 2900 1079 prowadzony w mBank SA do dnia 9 września 2024 r. włącznie.

W treści operacji bankowej należy podać informację: dodatkowa składka członkowska zadaniowa (lub DSCZ) – „Szkolenie dla członów i członkiń KRH” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Komenda kursu:

hm. Lucjan Brudzyński – komendant
phm. Kamil Zdunek – SOKK 1186/2023
hm. Monika Jurecka ZOKK 69/2023