Po dokładnej analizie sytuacji oraz zaplanowaniu pracy hufca czy chorągwi, przychodzi czas na ewaluację!

Czy na pewno nasze działania realizują potrzeby naszych zuchów, harcerzy i instruktorów? Czy wiemy, w jakim kierunku chcemy dążyć i skąd zaczynamy? Jak połączyć cele z zadaniami? Jak podsumować naszą pracę, aby wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość?

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu „Wspólnym szlakiem od analizy sytuacji przez planowanie pracy do ewaluacji w hufcu i w chorągwi”, które odbędzie się już 17 czerwca, w godzinach 18:00-19:30.

W ramach cyklu, gościć będziemy podharcmistrzynię Karolinę Kubis, która pokaże, jak w praktyce wykorzystać proponowane narzędzia. Zachęcamy do aktywnego udziału i zadawania pytań. Webinar będzie nagrywany i udostępniony na Sharepoincie.