Na przełomie maja i czerwca (31 maja – 2 czerwca), jak co roku, harcerze i harcerki ZHP spotkają się na Polach Lednickich, aby podjąć się służby podczas XXVIII Spotkanie Młodych LEDNICA2000. Trwa rekrutacja patroli wolontariuszy, którzy chcą wesprzeć organizatorów w zabezpieczeniu wydarzenia. Udział w służbie mogą wziąć osoby, które w dniu rozpoczęcia będą miały ukończone 15 lat. Zgłoszenia otwarte są do 16 maja. 

Harcerska Służba Lednica to najdłuższa cykliczna służba ZHP. Powstała w 1997 roku na prośbę organizatorów Spotkań Lednica 2000, które odbywają się nad brzegiem Jeziora Lednickiego (Wielkopolska). Każdego roku harcerze i harcerki pełnia służbę w trzech obszarach:

 • służba porządkowa (do zadań służby porządkowej należeć będzie m.in.: pilnowanie przestrzegania regulaminu spotkania przez uczestników, niedopuszczenie do zablokowania tzw. dróg życia między sektorami, kierowanie ruchem uczestników spotkania na polu lednickim, torowanie przejazdów dla karetek i pojazdów służb, utworzenie szpaleru z pochodniami wokół Bramy Trzeciego Tysiąclecia na koniec spotkania), 
 • służba medyczna (udzielanie pierwszej pomocy uczestnikom spotkania, wyszukiwanie uczestników spotkania z objawami udaru słonecznego, transport na noszach z sektorów do punktów, gdzie będzie udzielana pierwsza pomoc lub do szpitali polowych, współpraca z innymi służbami HSL),
 • służba reprezentacyjna (pełnienie harcerskiej służby liturgicznej podczas spotkania, a także pełnienie wart honorowych i występowanie w imieniu ZHP podczas procesji Drogą Trzeciego Tysiąclecia),
 • służba wewnętrzna, która odpowiada za sprawne działanie obozowiska
 • służba medialna, która relacjonuję przebieg służby.

Nad wszystkim czuwa sztab, złożony z instruktorów z różnych chorągwi.

Obecnie trwają zgłoszenia na 27. Harcerską Służbę Lednica. W ramach zgłoszeń przyjmowane są zarówno patrole, jak i zgłoszenia indywidualne od instruktorów.

HSL to nie tylko służba. Spotkanie nad brzegiem Jeziora Lednickiego zaczyna się już w piątek (31.05.2024), gdzie powstaje obozowisko. Po południu spotykamy się na Mszy Świętej pod przewodnictwem Kapelana, a dzień kończy się przy wspólnym ognisku. W służbie biorą udział harcerze i harcerki z całej Polski, a przybicie na Lednicę jest często okazją do spotkania nowych harcerskich przyjaciół.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Harcerskiej Służbie Lednica mogą brać udział osoby, które w dniu rozpoczęcia służby (31.05.2024) będą miały ukończone 15 lat. Każdy niepełnoletni uczestnik musi mieć pełnoletniego opiekuna oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w służbie.
 2. Do udziału w służbie może zostać zakwalifikowany wyłącznie patrol posiadający pełnoletniego opiekuna.
 3. Istnieje możliwość zgłoszenia się indywidualnie, ale taki uczestnik również musi mieć ukończone 18 lat.

REGULAMIN UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnicy służby są wyposażeni w identyfikatory, które jednoznacznie określają przydział do służby oraz identyfikują daną osobę. Uczestnicy zawsze noszą identyfikatory w widocznym miejscu. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu. Identyfikatory nie mogą dostać się w niepowołane ręce.
 2. Od uczestników wymagane jest wzorowe umundurowanie – regulaminowe nakrycie głowy, bluza mundurowa z ew. jednolitym okryciem ustalonym w danym środowisku, jednolita dla drużyny dolna część umundurowania, zgodna z Regulaminem mundurowym ZHP (jeansy, spodnie dresowe i inne odstępstwa wykluczają z pełnienia służby), obuwie mundurowe (adidasy, trampki i inne odstępstwa wykluczają z pełnienia służby).
 3. Podczas spotkania na Lednicy harcerki i harcerze ZHP podlegają służbowo przełożonym wyznaczonym przez sztab HSL (szefowie służb, szefowie sektorów, szefowie patroli), według określonej struktury.
 4. Uczestnicy pełnią służbę wzorowo, posiłki spożywają w obozie – chyba że szef służby określi to inaczej.
 5. Uczestnicy służby poza czasem, w którym pełnią służbę mogą uczestniczyć w nabożeństwach lub odpoczywać w obozie.
 6.  Patrole odpoczywające w obozie są do dyspozycji sztabu HS Lednica.
 7. Na terenie obozu obowiązuje regulamin i porządek dnia podany przez sztab HS Lednica.
 8. Niewłaściwe zachowanie oraz nieprzestrzeganie zasad mogą spowodować konsekwencje służbowe z usunięciem ze służby włącznie.

Formularze zgłoszeniowe otwarte są do 16 maja.