Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Radomsko zaprasza na Harcerską Akcję Szkoleniową „Próby Wodzów”, czyli przeżyciowy kurs drużynowych wraz z przewodnikowskim, który odbędzie się już w sierpniu tego roku!

HAS „Próby Wodzów” to harcerska przygoda połączona ze szlifowaniem metodycznego i instruktorskiego warsztatu.

W ramach tegorocznych „Prób Wodzów” odbywa się zgrupowanie czterech kursów:

  • drużynowych gromad zuchowych wraz z przewodnikowskim,
  • drużynowych drużyn harcerskich wraz z przewodnikowskim,
  • drużynowych drużyn starszoharcerskich wraz z przewodnikowskim,
  • drużynowych drużyn wędrowniczych wraz z przewodnikowskim.

HAS odbędzie się w terminie 14-25 sierpnia 2024 roku, a zgłoszenia potrwają do 20 maja. Aby się zgłosić należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowa składka zadaniowa za udział w kursie wynosi 1250 zł.

Kursy odbywają się w formie obozu stałego z pionierką harcerską. Spotkajmy się w sierpniu tego roku na Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu!

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej, wydarzeniu oraz sharepointcie.

Warunki uczestnictwa:

  • dokonanie terminowego zgłoszenia poprzez ankietę,
  • posiadanie aktywnego adresu mailowego w domenie ZHP,
  • rocznikowo 16 lat (rok urodzenia nie później niż 2008),
  • posiadanie aktualnego certyfikatu SFH,
  • posiadanie zgody komendanta/komendantki hufca na udział w kursie,
  • spełnienie pozostałych wymagań formalnych określonych w regulaminie.