Opis wydarzenia

Organizowany co roku Rajd Arsenał ma na celu upamiętnienie Akcji pod Arsenałem. Podczas 53. Rajdu Arsenał uczestnicy będą mogli przyjrzeć się społeczności, którą tworzą. Każdy z nas wpływa na swoje otoczenie i właśnie to jest centralną wartością tegorocznego Rajdu. Czerpiąc przykład z działalności Szarych Szeregów uczestnicy zobaczą jak można dbając o swój rozwój oraz o więzi tworzone z innymi osiągać wspólne cele i tworzyć społeczeństwo.

Warunki uczestnictwa

Jak co roku w ramach Rajdu odbędą się trzy gry:

  • zuchowa,
  • harcerska,
  • starszoharcerska,
  • wędrownicza,

a także konferencja instruktorska. 53. Rajd Arsenał „Wpływ” dedykowany jest członkom_iniom wszystkich organizacji harcerskich i skautowych.

Miejsce wydarzenia

Warszawa