XVI Rajd Nierozwiązanych Tajemnic

Małopolskie rajd
Instruktorzy, Wędrownicy

Opis wydarzenia

Rajd fabularny skierowany dla wędrowników i instruktorów. Polega na odkrywaniu tajemnicy kryminalnej terenie Krakowa. Przez cały czas rajdu uczestnicy są Agentami w ANT (Agencji Nierozwiązanych Tajemnic)

Warunki uczestnictwa

- Patrol wędrowniczy lub instruktorski w liczbie od 4 do 8 osób.
- Pełnoletni patrolowy-opiekun.
- Zgłoszenie w terminie i opłacenie składki (info o terminach na FB)

Miejsce wydarzenia

Miasto Kraków