Kurs podharcmistrzowski „Rzemiosło”

Łódzkie kurs podharcmistrzowski
Instruktorzy

Odkrycie tajników instruktorskiego rzemiosła czeka właśnie na Ciebie!

„Rzemiosło” to przeżyciowy kurs podharcmistrzowski odbywający się w formie obozu, podczas którego uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję wzbogacić swój warsztat instruktorski. Ukończenie kursu wiąże się także z otrzymaniem dyplomu uczestnictwa w warsztatach dla opiekunów prób instruktorskich.

Zgłoś się już dziś:  bit.ly/has-zgloszenia

Regulamin: bit.ly/rzemioslo-regulamin 

Warunki uczestnictwa:

Uczestniczką/uczestnikiem może zostać osoba, która:

  • jest członkinią/członkiem ZHP i ma opłacone aktualne składki członkowskie,
  • posiada adres mailowy w domenie ZHP,
  • ma ukończone 18 lat (rocznik 2005 i starsi),
  • ma stopień instruktorski przewodnika/przewodniczki,
  • dokonała terminowego zgłoszenia i odpłatności,
  • przesłała dokumenty kwalifikacyjne w odpowiednim terminie,
  • posiada pisemną zgodę komendantki/komendanta hufca na udział w HAS. 

Miejsce: Stanica Harcerska w Białym Brzegu

Data: 16-22 sierpnia 2023