Zaczynamy!

Kształt projektu SIM po pilotażu

Projekt regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych ZHP wraz z programami i przykładami poszczególnych instrumentów, uwzględniający wnioski płynące z pilotażu SIM przekazano 25 stycznia 2021 roku Przewodniczącemu ZHP. Można go przeczytać w zbiorczym pliku.

Przedstawienie najważniejszych zmian w stosunku do obowiązującego Systemu Instrumentów Metodycznych zawiera prezentacja: bryk metodyczny.

W czterech poniższych zakładkach znajdują się materiały (programy, przykłady i narzędzia), jakie zostały zmodyfikowane przez Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych (ZIM) powołany przy Głównej Kwaterze ZHP w wyniku rocznego pilotażu.

Wyjątek od Regulaminu Mundurowego ZHP w związku z pilotażem
Główna Kwatera przyjęła uchwałą wyjątek od Regulaminu Mundurowego ZHP w związku z pilotażem projektu zmiany Systemu Instrumentów Metodycznych.

Materiały dla metodyk

Materiały dla poszczególnych metodyk pojawią się wkrótce.