Nabór do Instytucji Certyfikującej ZHP

Olga Junkuszew
22/08/2022
~ 9 min czytania

Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491), przy ul. Konopnickiej 6 prowadzi działalność w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. o nadaniu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej “Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi”. Drugą kwalifikacją, którą prowadzi ZHP w oparciu o decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2020 r. o nadaniu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, jest „Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą". Instytucja certyfikująca ZHP jest podmiotem z uprawnieniami do nadawania tych kwalifikacji, czyli do wydawania dokumentów (certyfikatów) potwierdzających posiadanie danej kwalifikacji.

Do zadań Instytucji Certyfikującej ZHP należą: promowanie zdobywania kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez członków ZHP, przeprowadzanie procesów walidacji i ich dokumentowanie, projektowanie walidacji i zapewnianie jej jakości, rozwój ZHP w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, współpraca z Podmiotami Zewnętrznego Zapewniania Jakości.

Kierowniczką Instytucji Certyfikującej ZHP jest członkini Głównej Kwatery ZHP hm. Dominika Brożek. Zespół działa w ramach obszaru Kształcenie.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby do zespołu asesorów walidacyjnych do kwalifikacji Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą, który odpowiada za przeprowadzenia procesów walidacji i ich dokumentowanie (przewodniczący komisji walidacyjnej, członek zespołu).

Link do strony na SharePoint: https://zhp.pl/instytucja-certyfikujaca/o-instytucji

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.