Uruchomienie rekrutacji na moduł „Kształceniowiec LevelUp”

ZHP
18/08/2021
~ 2 min czytania

Otwieramy zgłoszenia na kolejny moduł HARP. Wracamy do formuły stacjonarnej w Warszawie.

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego to kształcenie drużynowych i instruktorów ZHP na poziomie akademickim. Projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Związku Harcerstwa Polskiego daje niepowtarzalną możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, dzięki której wzrosną kompetencje kadry ZHP. Przez ponad dwa lata w 7 różnych modułach szkoleniowych będzie mogło uczestniczyć 350 drużynowych i instruktorów ZHP z całej Polski.

Grupa odbiorcza: kadra kształcąca ZHP lub osoby po Kursie Kadry Kształcącej 
Ilość miejsc: 50

Data:APSZHP
25.09-26.09.2021
Elementy autoprezentacji, emisji głosu i dopasowania do grupyIndywidualność na kursie. Kształtowanie postawy na kursach instruktorskich 
​23.10-24.10.2021
Praca z grupą – poziom zaawansowanyMetoda harcerska w pracy kształceniowca
20.11-21.11.2021
Dydaktyka dla praktykaKształceniowe formy pracy w służbie metody harcerskiej
29.01-30.01.2022Konsultacje online ws. praktyk


WAŻNE INFORMACJE:
• jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym module szkoleniowym HARP,
• w HARP mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia i wpisują się w charakter grupy odbiorczej dla której adresowane są poszczególne moduły,
• o przyjęciu aplikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz nieuczestniczenie w innych szkoleniach HARP do czasu rekrutacji na poszczególny moduł,
• w ramach szkolenia uczestnikom zapewnia się wyżywienie w postaci obiadu, a uczestnikom spoza Warszawy (powyżej 60 km) również nocleg w hotelu,
• Akademia przewiduje realizację 8 h praktyk w środowisku lokalnego działania,
• absolwent Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego otrzyma certyfikat ukończenia modułu, wystawiony przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Szczegóły dotyczące projektu

Opinie uczestników wcześniejszych modułów HARP

Zapisz się!

Projekt Harcerska Akademia Pedagogiki Specjalnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy Związku Harcerstwa Polskiego i Akademię Pedagogiki Specjalnej.