Otwarte spotkanie - projekt Systemu Instrumentów Metodycznych ZHP

Maja Pawińska
28/01/2021
~ 3 min czytania

Zapraszamy na otwarte spotkanie, na którym zaprezentujemy przekazany do rozpatrzenia przez Radę Naczelną ZHP projekt odświeżonego Systemu Instrumentów Metodycznych ZHP!

Zobaczcie, z czego się składa i odkryjcie nowe programy gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich, próby harcerza/harcerki, naramiennika starszoharcerskiego i naramiennika wędrowniczego, sprawności harcerskich, sprawności zuchowych i tropów zuchowych.

Link do spotkania: http://bit.ly/otwarta-zbiorka-projekt-sim

Zjazd ZHP zobowiązał Radę Naczelną ZHP oraz Główną Kwaterę ZHP - zgodnie z ich kompetencjami - do przeprowadzenia przeglądu, weryfikacji, a w konsekwencji do aktualizacji i dostosowania wymagań, regulaminów i zasad realizacji indywidualnych i zbiorowych instrumentów metodycznych na takie, które będą dostosowane do wyzwań jakie stawia przed członkami ZHP we wszystkich grupach metodycznych współczesny świat.

W marcu 2018 roku przy Głównej Kwaterze ZHP powołany został ogólnopolski zespół ekspertów – metodyków, który przeprowadził analizę historyczną oraz serię badań, mających na celu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania obecnego systemu instrumentów metodycznych. W lutym 2019 roku pozyskana wiedza została zebrana i przekuta w pierwszy zarys nowego systemu instrumentów metodycznych: określono cele i cechy systemu oraz zaproponowano nową odsłonę instrumentów metodycznych. Pomiędzy lutym a sierpniem 2019 roku trwały prace mające na celu przełożenie wypracowanych założeń na praktykę konkretnych regulaminów i programów, a następnie poddano je szerokim konsultacjom i recenzjom.

W grudniu 2019 roku powstał zmodyfikowany w wyniku uzyskanych informacji zwrotnych projekt, który następnie przez rok testowało w ramach pilotażu SIM ponad 100 podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP z całej Polski. Wyniki pilotażu zostały ujęte w formie kwartalnych raportów z rozmów metodyków opiekującymi się drużynowymi pilotażowymi oraz ankiet ilościowych wypełnianych przez samych drużynowych.

W jego efekcie ZIM zaproponował zmiany w przygotowanym regulaminie Systemu Instrumentów Metodycznych oraz w programach poszczególnych instrumentów metodycznych.

Projekt „Systemu instrumentów metodycznych ZHP” uwzględnił zmiany wprowadzone przez Radę Naczelną ZHP uchwałą nr 66/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 stycznia 2021 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP.

W styczniu 2021 roku opracowanie systemu instrumentów metodycznych, zawierające projekt uchwały wprowadzającej wraz z załącznikiem stanowiącym zasadniczy opis systemu instrumentów metodycznych, projekt „Regulaminu Systemu Instrumentów Metodycznych ZHP”, programy gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich, próby harcerza/harcerki, naramiennika starszoharcerskiego i naramiennika wędrowniczego, sprawności harcerskich, sprawności zuchowych i tropów zuchowych zostało przekazane Radzie Naczelnej ZHP, która rozpocznie rozpatrywanie tego projektu na zbiórce w dniach 6-7.02.2021 r.

Z projektem można zapoznać się pod tym linkiem: https://gkzhp.sharepoint.com/sites/noweinstrumenty/