Czuwam dla Ziemi - Patrol Ludzi Lasu z Rogoźna

Jakub Lasek
27/04/2021
~ 1 min czytania

W ramach służby sprzątaliśmy obszary leśne na terenie naszego miasta. Odbiorcami byli mieszkańcy naszego miasta Rogoźno.

Pomysł na działanie wziął się z naszego hufca - komendant poinformował nas, że jest taka akcja jak Czuwam dla Ziemi, więc zdecydowaliśmy się wziąć w niej udział i dołączyć do niej regularnie.

Partnerem całej akcji był Urząd Miejski w naszym mieście, który zaopatrzył nas w worki oraz rękawiczki. Nasze działania pomogły zadbać o czystość w pobliskich lasach.

17 Grunwaldzka Wielopoziomowa Koedukacyjna Drużyna Harcerska "BEZIMIENNI"