25 lat temu ZHP powrócił do WOSM

ZHP
17/01/2021
~ 2 min czytania
fot. Martyna Kowacka

17 stycznia 1996 roku Związek Harcerstwa Polskiego został ponownie przyjęty do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Stało się to w wyniku głosowania korespondencyjnego organizacji członkowskich, zarządzonego trzy miesiące wcześniej przez Biuro Światowe WOSM.

Uroczystym potwierdzeniem ponownego przyjęcia ZHP do WOSM było wręczenie certyfikatu członkostwa delegacji ZHP – na ręce przewodniczącego ZHP hm. Stefana Mirowskiego i Naczelnika ZHP hm. Ryszarda Pacławskiego, podczas 34. Światowej Konferencji Skautowej w Oslo w Norwegii, w lipcu 1996 roku.

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego powstała w roku 1922 na międzynarodowej konferencji w Paryżu. ZHP był jednym z jej założycieli. Raport z Paryża wymienia 30 organizacji założycielskich, z czego aż 21 to organizacje europejskie, w tym Polska. Członkowie-założyciele WOSM to: Argentyna, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Czechosłowacja, Dania, Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Japonia, Jugosławia, Liberia, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Po II wojnie światowej, w związku ze zmianami ustrojowymi w naszym państwie, oficjalne kontakty ze światowym skautingiem zostały zerwane. ZHP prowadził w tym czasie ograniczoną współpracę  z niektórymi organizacjami skautowymi, ale były to kontakty dwustronne, polegające przede wszystkim na letniej wymianie  młodzieży czy udziale w seminariach międzynarodowych. Zmiany ustrojowe w Polsce w 1989 r. były impulsem do podjęcia formalnych kroków w celu przywrócenia członkostwa ZHP w obu światowych organizacjach skautowych - WOSM i WAGGGS.  

IX/XXVI Zjazd ZHP, w marcu 1989 r. zadeklarował chęć powrotu do światowych struktur skautowych, a XXVIII Zjazd ZHP w Bydgoszczy, w grudniu 1990 r., w obecności oficjalnych przedstawicieli WOSM i WAGGGS, przyjął uchwałę, która potwierdziła wolę organizacji do powrotu do światowego skautingu. Do zrealizowania tej uchwały trzeba było jeszcze kilku lat wytężonej pracy. Dziś obchodzimy 25. rocznicę zakończenia sukcesem połączonych wysiłków ZHP i wspólnoty skautowej.