zhp.pl

Start Aktualności Zmiany w składzie Głównej Kwatery ZHP

Zmiany w składzie Głównej Kwatery ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 359
Zmiany w składzie Głównej Kwatery ZHP

Dziś w trakcie zbiórki Główna Kwatera ZHP przyjęła do wiadomości rezygnację hm. Marka Boraczyńskiego z funkcji Skarbnika ZHP oraz dokonała uzupełnienia swojego składu.

Harcmistrz Marek Boraczyński był skarbnikiem ZHP od sierpnia ubiegłego roku. Rezygnację z funkcji skarbnika złożył ze względu na stan zdrowia – decyzja ta spotkała się ze zrozumieniem pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP. Druh Marek zadeklarował, że w dalszym ciągu będzie wspierał zarządzanie finansami i majątkiem na szczeblu centralnym ZHP.
Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad podziękowała hm. Markowi Boraczyńskiemu za wspólną pracę, zaangażowanie, ogromną cierpliwość i spokój, który wnosił w kierowanie stroną finansowo-gospodarczą ZHP.

W skład Głównej Kwatery ZHP na funkcję Skarbnika ZHP wybrana została dzisiaj Grażyna Sztabnik, która od dwóch lat jako specjalistka ds. finansowych zajmuje się bieżącym monitoringiem budżetowym podmiotów Grupy ZHP oraz współpracowała z Naczelniczką ZHP i Skarbnikiem ZHP przy opracowaniu i realizacji planu finansowego Głównej Kwatery ZHP. Grażyna Sztabnik jest członkinią ZHP. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W poprzednich organizacjach pełniła funkcję głównej księgowej oraz odpowiadała za zarządzanie finansami w kilkunastu spółkach należących do jednej grupy kapitałowej, działającej w obszarze nieruchomości komercyjnych, spółkach budowlanych oraz świadczących usługi zarządzania i księgowości.

Dzisiaj także uzupełniony został wakat w Głównej Kwaterze – na członka Głównej Kwatery ZHP wybrany został phm. Wiktor Wróblewski. Druh Wiktor Wróblewski dotychczas pełnił funkcję zastępcy kierownika Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP oraz członka zarządu Fundacji Harcerstwa CWM ZHP. Jest związany ze specjalnością żeglarską, w ramach której prowadził retmanat drużyn wodnych w Hufcu ZHP Łódź-Polesie oraz zespół pilota drużyn wodnych Chorągwi Łódzkiej ZHP. Reprezentował naszych wodniaków w Grupie Odyseusza – zespole roboczym ds. skautingu morskiego przy Regionie Europejskim WOSM. Wiktor Wróblewski jest nauczycielem akademickim i posiada tytuł naukowy doktora nauk technicznych. Doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi Druh Wiktor zdobywał jako członek zarządu oddziału PTTK, kierował okręgowym związkiem żeglarskim oraz jest członkiem zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.

W Głównej Kwaterze ZHP phm. Wiktor Wróblewski będzie się zajmował sprawami harcerskich specjalności oraz strategiczną analizą relacji zewnętrznych.

PASSWORD RESET

Zaloguj się