zhp.pl

Start Aktualności List Przewodniczącego ZHP na Święto Niepodległości

List Przewodniczącego ZHP na Święto Niepodległości

UDOSTĘPNIJ
, / 120
List Przewodniczącego ZHP na Święto Niepodległości

Druhny i Druhowie!

102 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach niewoli elita polskiego narodu, reprezentująca wszystkie siły polityczne i ideowe, uruchomiła wspólnie procesy tworzenia polskiej państwowości. “Wspólnie” jest słowem kluczem, bowiem bez współpracy ten fenomen odzyskania niepodległości, a w niedługim czasie obrony młodych polskich granic przed armią bolszewicką nie byłby możliwy.

Dziś dane jest nam żyć w wolnym, niepodległym państwie. Państwie, w którym możemy wyrażać jasno swoje poglądy, walczyć o wartości, które są dla nas ważne. Dla nas, harcerzy, obywatelstwo polskie i patriotyzm są jak krwiobieg. Byliśmy przecież na czele działań kiedy w 1918 r. tworzyła się polska państwowość. Nie bez przyczyny mówiono, że polskie harcerstwo to skauting plus niepodległość. Wiele razy później również dawaliśmy świadectwo, jak bardzo Ojczyzna jest dla nas ważna, stając do służby, tak w czasie II wojny światowej, jak i w trakcie komunizmu.

Dziś, w wolnej Polsce, nasza służba jest wciąż potrzebna. Dziś realizujemy nasze “Pojutrze”. Polska jest dziś w trudnym momencie. Trwająca i rozwijająca się dynamicznie pandemia oraz ostre spory światopoglądowe, które wyszły na jaw w tym czasie powodują, że jest to czas gorący. My, harcerki i harcerze, jesteśmy – jak zawsze – aktywni w działaniu. Już wiosną dziękowałem Wam, Druhny i Druhowie, za aktywną służbę na rzecz potrzebujących, seniorów, dzieci, medyków a także instruktorom za aktywną pracę na rzecz zuchów i harcerzy w naszych drużynach. Później, Rada Naczelna ZHP w swojej uchwale o służbie w trakcie pandemii wskazała kierunki, w których nasza służba powinna być najbardziej potrzeba w nadchodzących miesiącach. Dziś, niestety, ten trudny scenariusz się realizuje. Dziś wciąż jesteśmy potrzebni, być może nawet bardziej, niż w okresie wiosennym. Dziś tym trudniejsze jest to zadanie, bo wymaga systematyczności i metodyczności działań, aby służbę tę pełnić dbając o zdrowie swoje i swoich najbliższych. A przecież dziś COVID-19 może czaić się za przysłowiowym każdym rogiem. Większa liczba zakażeń równocześnie zwiększa, prawdopodobieństwo zakażenia u każdego z nas.

Niestety, namacalnie odczuwamy też grozę tej choroby. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy naszego instruktora, dh. hm. Artura Kowalskiego – skarbnika Chorągwi Podkarpackiej, który zmarł nagle na COVID-19 i pozostawił po sobie pogrążoną w bólu rodzinę i harcerskich przyjaciół. Nieprawdopodobny jest żal i smutek, kiedy widzi się odejście dobrego i tak młodego człowieka.

Dziękuję, Wam Druhny i Druhowie za tę służbę, którą pełnicie w swoich lokalnych środowiskach. Proszę nadal, abyście czuwali i widzieli potrzebującego Was drugiego człowieka. Nasza służba jest teraz bardzo potrzebna.

Święto Niepodległości powinno być dniem radosnym, kiedy z uśmiechem cieszymy się z wolności. Tegoroczne Święto niepodległości jest jednak dniem, który przebiega pod hasłem odpowiedzialności i wierności swoim wartościom. Dziś nie wystarczy mówić o wartościach, dziś trzeba wdrażać je w czyn wskazując innym ścieżkę pracy nad sobą, braterstwa i służby. Wartości nie są tym o czym trzeba mówić, wartości są tym, czym należy żyć. Tego Wam Druhny i Druhowie serdecznie życzę w dniu Święta Niepodległości.

Czuwaj!

hm. Dariusz Supeł

Przewodniczący ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się