Trwają zapisy na moduł HARP - Instruktor Nieprzetartego Szlaku +

Marta Jeżak
25/10/2019
~ 2 min czytania
W styczniu 2020 roku rusza już trzeci z kolei moduł w HARP. Tym razem forma adresowana jest do kadry Nieprzetartego Szlaku. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę akademicką Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz doświadczonych instruktorów ZHP. Zapisy już trwają. Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego jest przedsięwzięciem szkoleniowym pozwalającym wykorzystać pracę naukowo-dydaktyczną akademików Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz wiedzę i umiejętności metodyczne instruktorów szkoleniowych Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych instruktorów/drużynowych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz kadrą w całej Polsce, instruktorów/drużynowych pracujących w drużynach Nieprzetartego Szlaku oraz instruktorów przygotowujących reformę programową ZHP. Proponowane zajęcia w ramach modułu:
  • Pedagogika zabawy, integracji społecznej, techniki cyfrowe w służbie aktywizacji dzieci i młodzieży
  • Trening Umiejętności Społecznych i Trening Zastępowania Agresji
  • Sytuacja prawna osób z niepełnosprawnością
  • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży z niepełnosprawności
  • Wykorzystanie metody harcerskiej w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Część I i II.
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej HARP. Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego to kształcenie drużynowych i instruktorów ZHP na poziomie akademickim. Projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Związku Harcerstwa Polskiego daje niepowtarzalną możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, dzięki której wzrosną kompetencje kadry ZHP. Przez ponad dwa lata w 7 różnych modułach szkoleniowych będzie mogło uczestniczyć 350 drużynowych i instruktorów ZHP z całej Polski. Zapisy już trwają.