Ostatni miesiąc zgłoszeń na VI Zlot Kadry ZHP

Marta Jeżak
02/03/2019
~ 4 min czytania
Zlot Kadry ZHP odbywa się co dwa lata. Sprzyja poznawaniu ludzi z różnych środowisk z całej Polski, pozwala podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać umiejętności. Podczas Zlotu tworzy się również przestrzeń do wymiany doświadczeń instruktorskich. Właśnie rozpoczął się marzec - ostatni miesiąc zgłoszeń na to interesujące wydarzenie. Tegoroczny Zlot Kadry ZHP odbędzie się w terminie 14-18.08.2019 roku w ośrodku Perkoz. Jeżeli nie jesteście jeszcze w pełni przekonani do swojego uczestnictwa, poniżej znajdziecie dokładny opis organizowanych w ramach Zlotu przedsięwzięć. Koszt udziału wynosi 230 zł. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się również na stronie internetowej zhp.pl/zlot-kadry Obóz drużynowych Wszyscy przeżyliśmy kiedyś swój ostatni obóz jako  uczestnicy, jako harcerki i harcerze z szarymi sznurami. Czy kiedy siadaliśmy po raz ostatni jako uczestnik przy watrze wiedzieliśmy, że ta część harcerskiej przygody się kończy? Czy mieliśmy wtedy taką świadomość, aby wpatrując się ten ogień chłonąć wszystkimi zmysłami ten czas? Druhny i druhowie! Chcę wskrzesić dla Was tamten czas. Obudzić tamte wspomnienia. Na nowo rozpalić ten ogień. Dlatego zapraszam Was na Obóz Drużynowych. Rozbijemy namioty i poszukamy drogi do tej krainy, gdzie żeglują białe okręty z chmur. Spędzimy czas na wspólnej pionierce, wspólnym gotowaniu, wspólnym śpiewaniu przy ognisku. Wasz drużynowy znów będzie opowiadał gawędy. Przekonamy się ponownie, że właśnie to jest podstawowym harcerskim programem. I nierzadko taki właśnie program wystarczy, aby zrealizować naszą misję. hm. Marcin Bednarski - komendant obozu Letnia Akcja Szkoleniowa
  • kurs komendantów hufców
  • rajd komend szczepów
  • kurs dla metodyków hufcowych – kurs dla programowców, namiestników, instruktorów wspierających metodycznie drużynowych
  • zagranica Level up! – kurs hufcowych i chorągwianych instruktorów ds. zagranicznych
  • promoLAS – kurs dla osób zajmujących się promocją
Zlot Harcmistrzów Forma skierowana do harcmistrzów i absolwentów Kursów Harcmistrzowskich COGITO, która będzie inspiracją do utrwalania i rozwoju swojego instruktorskiego mistrzostwa. Będzie impulsem do pracy nad sobą, własnym warsztatem, umiejętnościami i osobowością. Sięgniemy do mistrzowskiego serca, umysłu, woli i intelektu. W prostej formie, w zgodzie z naturą, bytować ze smakiem i właściwą klasą. Służba – zmieniaj świat – inspiruj W projekcie „Służba – zmieniaj świat – inspiruj” zaplanowanym na następne lata pragniemy podkreślić szczególną rolę służby jako elementu wychowawczego w naszej organizacji oraz zainspirować do jej pełnienia. Służba jest prawdziwym i nieodzownym spoiwem całego procesu harcerskiego wychowania. Powinna ona wynikać z odpowiedzialności za indywidualny rozwój nasz i naszych wychowanków, z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną, naszą ojczyznę, a także z szacunku do innych i świata przyrody. Poprzez służbę kształtuje się ludzi wrażliwych społecznie i zaangażowanych w zmienianie otaczającej ich rzeczywistości – również po wyjściu z organizacji. Podczas VI Zlotu Kadry ZHP w Perkozie pragniemy stworzyć miejsce inspiracji służby, które następnie zostanie przeniesione do wirtualnej rzeczywistości, aby służyć wszystkim członkom naszej organizacji. Działania w Perkozie są częścią wieloletniego ogólnozwiązkowego projektu. Konferencja „Wartości duchowe w harcerskim wychowaniu”
Na konferencji organizowanej przez Radę Naczelną ZHP i Zespół Harcmistrzowski będziemy dyskutować o tym, jaką rolę pełnią wartości duchowe w harcerskim systemie wychowawczym. Zastanowimy się, dlaczego służba Bogu jest jednym z trzech filarów skautingu, co ona dziś oznacza i czym byłby skauting bez wychowania duchowego i religijnego. Nie zwlekaj - zgłoś się już dziś!