Odezwa harcerska z Westerplatte na uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Marta Jeżak
01/09/2019
~ 3 min czytania
Harcerki i harcerze, instruktorki i instruktorzy! Stoimy dzisiaj na Westerplatte – miejscu szczególnym, które jest symbolem determinacji Polaków w obliczu przeważającej siły wroga i walki do ostatniego tchu, pomimo gasnącej nadziei. Z tym właśnie miejscem i z jego Obrońcami wiążemy nasze harcerskie tradycje, naszą harcerską pamięć i naszą harcerską służbę. Słowa „Nigdy więcej wojny”, które się tutaj znajdują, w szczególny sposób przypominają nam wszystkim o obowiązku życia w poszanowaniu drugiego człowieka. Powinny być dla nas, wszystkich Polaków, nie tylko drogowskazem ale również zobowiązaniem. Takim zobowiązaniem, jakim dla nas harcerzy, jest Harcerskie Przyrzeczenie: Całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Harcerskiemu. Kiedy spojrzymy w przeszłość, widzimy ogrom determinacji naszych poprzedników, ich bohaterstwo oraz wiarygodność tego Przyrzeczenia. „Nigdy więcej wojny” to zobowiązanie dla nas i następnych pokoleń harcerzy w służbie Rzeczypospolitej. W walkach o odzyskanie niepodległości Polski harcerze mają swój ogromny wkład, tak dorośli instruktorzy, jak i najmłodsi ochotnicy. Bronili Ojczyzny podczas zawieruchy wojennej, działali w konspiracji oraz Szarych Szeregach, planowali i budowali przyszłość w polskich granicach. Dziś, w tym szczególnym dniu, oprócz bohaterskich Obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, wspominamy harcerzy poległych podczas walki w konspiracji i w działaniach wojennych na wszystkich frontach II wojny światowej. W sposób szczególny wspominamy: Hm. Jana Ożdżyńskiego, komendanta Hufca Harcerzy w Gdańsku, zastrzelonego w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 r. na służbie w gmachu Dyrekcji PKP, gdzie mieściły się siedziby Gdańskich Chorągwi Harcerek i Harcerzy. Dr. Franciszka Kręckiego, współzałożyciela ZHP w Wolnym Mieście Gdańsku, przewodniczącego Zarządu Okręgu ZHP w Gdańsku, prawnika, dyrektora banku, działacza kaszubskiego, rozstrzelanego w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof w 1940 r. Bernarda Filarskiego, lekarza, działacza polonijnego, współzałożyciela Związku Harcerstwa Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, rozstrzelanego w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof w 1940 r. Hm. Alfa Liczmańskiego, pierwszego komendanta Chorągwi Harcerzy w Gdańsku, zamordowanego w Granicznej Wsi, filii niemieckiego obozu Stutthof w 1940 r. Dr med. Stefana Mirau, założyciela harcerstwa i pierwszego drużynowego w Gdańsku, lekarza Chorągwi Gdańskiej Harcerzy i Polonii Gdańskiej – zmarłego w obozie Stutthof w 1940 r. Hm. Gustawa Niemca, komendanta Hufca Harcerzy w Gdańsku, szefa Głównej Kwatery Szarych Szeregów, zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Auschwitz w 1942 r. Hm. Bernarda Myśliwka, pilota Pomorskiej Chorągwi Harcerzy, komendanta =Pomorskiej Chorągwi Szarych Szeregów, który po brutalnych przesłuchaniach w gdyńskim Gestapo, odebrał sobie życie, nie zdradzając nikogo z podwładnych. Kapelanów gdańskich harcerzy, błogosławionych księży katolickich Mariana Góreckiego z Nowego Portu i Bronisława Komorowskiego z Wrzeszcza, rozstrzelanych w obozie Stutthof w marcu 1940 r. Instruktorów i harcerzy poległych w obronie Wybrzeża w 1939 r., zamordowanych przez Niemców w Gdyni, Piaśnicy i Szpęgawsku. Tych, którzy stracili życie działając w konspiracji AK, Szarych Szeregach, Gdyńskim Tajnym Hufcu Harcerzy, Starogardzkiej „Jaszczurki” „Gryfie Pomorskim” i w innych formacjach niepodległościowych. CHWAŁA BOHATEROM! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!