Uruchomienie rekrutacji na moduł „System Instrumentów Metodycznych LevelUp”

ZHP
27/11/2021
~ 2 min czytania

Otwieramy zgłoszenia na ostatni już moduł HARP.

Dopuszczamy możliwość realizacji zjazdów online, w sytuacji zaostrzenia przepisów epidemiologicznych.

Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego to kształcenie drużynowych i instruktorów ZHP na poziomie akademickim. Projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Związku Harcerstwa Polskiego daje niepowtarzalną możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, dzięki której wzrosną kompetencje kadry ZHP. Przez ponad dwa lata w 7 różnych modułach szkoleniowych będzie mogło uczestniczyć 350 drużynowych i instruktorów ZHP z całej Polski.

Grupa odbiorcza: kadra ZHP poziomu hufca i chorągwi oraz komendy szczepów Ilość miejsc: 50 – 2 grupy po 25 osób.

Data:
11.12-12.12.2021APS: Psychologia rozwoju dzieci i młodzieżyAPS: Psychologia uczenia się
29.01-30.01.2022ZHP: SIM cz. IZHP: SIM cz. II
19.02-20.02.2022ZHP: HSW w praktyceAPS: Psychologia wychowawcza
marzec 2022Konsultacje online ws. praktyk

WAŻNE INFORMACJE:

• jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym module szkoleniowym HARP,

• w HARP mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia i wpisują się w charakter grupy odbiorczej, dla której adresowane są poszczególne moduły,

• o przyjęciu aplikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz nieuczestniczenie w innych szkoleniach HARP do czasu rekrutacji na poszczególny moduł,

• w ramach szkolenia uczestnikom zapewnia się wyżywienie w postaci obiadu, a uczestnikom spoza Warszawy (powyżej 60 km) również nocleg w hotelu,

• Akademia przewiduje realizację 8 h praktyk w środowisku lokalnego działania,

• absolwent Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego otrzyma certyfikat ukończenia modułu, wystawiony przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Szczegóły dotyczące projektu

Opinie uczestników wcześniejszych modułów HARP

Zapisz się!

Projekt Harcerska Akademia Pedagogiki Specjalnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy Związku Harcerstwa Polskiego i Akademię Pedagogiki Specjalnej.