zhp.pl

Start Aktualności Harcerze z Kujaw i Pomorza w sejmikowych ławach

Harcerze z Kujaw i Pomorza w sejmikowych ławach

źródło: kujawsko-pomorskie.pl
UDOSTĘPNIJ
Harcerze z Kujaw i Pomorza w sejmikowych ławach

Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zorganizował w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu „Sejmik Dzieci i Młodzieży”. W Roku Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w sesji zaprosili harcerzy i harcerki z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP oraz Okręgu Kujawskiego ZHR.

Tematem przewodnim spotkania było 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, refleksja nad wkładem organizacji harcerskich w czyn niepodległościowy oraz istota harcerstwa w wychowaniu młodych ludzi. Komendant Hufca ZHP Golub-Dobrzyń hm. Szymon Wiśniewski przedstawił dzieje harcerstwa na Kujawach i Pomorzu. Młodzi harcerze, którzy w sejmikowych ławach wcielili się w rolę radnych mówili o tym, czym dla nich jest wolność i jak na co dzień może objawiać się patriotyzm.

Zgromadzeni w Urzędzie Marszałkowskim harcerze podkreślali, że współczesny patriotyzm musi polegać nie tylko na pielęgnacji pamięci o trudnej historii Polski i udziale w uroczystościach państwowych, ale również na codziennym wzbogacaniu swojej wiedzy o Polsce i regionie, a także o podejmowanych tu inicjatywach. Aktywne uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym i interesowanie się współczesnymi wydarzeniami w kraju,  harcerze uważają za swój obowiązek.

Na zakończenie młodzi „radni” podjęli stanowisko nawiązujące do działalności organizacji harcerskich i ich wartości, które zostanie przekazane samorządom województwa kujawsko-pomorskiego:

Stanowisko uczestników Sesji Sejmiku Dzieci i Młodzieży Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r.

My harcerze zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej zgromadzeni na Uroczystej Sesji Sejmiku Dzieci i Młodzieży Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w 100-lecia odzyskania przed Polskę Niepodległości i w Stulecie utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego:

Jesteśmy wdzięczni pierwszym instruktorom i wychowawcom harcerskim za to, że pomimo zagrożeń ze strony zaborców, podjęli pokoleniowe wyzwanie krzewienia na polskich ziemiach harcerskiego ruchu.

Jesteśmy im wdzięczni za to, że rozpalili w sercach młodych Polaków tęsknotę za niepodległą Ojczyzną i wzbogacali metodę skautowego wychowania generała Roberta Baden-Powella.

Jesteśmy im wdzięczni za to, że harcerstwo dało odrodzonej Polsce nowe pokolenie, które już w 1939 roku sprawdziło się w największej dziejowej próbie, tworząc podczas II wojny światowej ruch oporu wobec okupanta i pod kryptonimem Szarych Szeregów, kontynuowali pracę wychowawczą. Przygotowali harcerki i harcerzy do walki, zwycięstwa i kolejnej odbudowy, w myśl hasła : „DZIŚ – JUTRO – POJUTRZE”.

Nasi poprzednicy dobrze zasłużyli się Polsce – w sprawie odzyskania niepodległości i wychowania wielu pokoleń harcerek i harcerzy. Okazujemy im wdzięczność i widzimy w nich patronów naszej teraźniejszości i przyszłości.

Realizując liczne zadania w Jubileuszowym Roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości pragniemy włączyć się w zbiórkę podpisów pod deklaracją mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego.

zuchenki, zuchy, harcerki, harcerze, wędrowniczki i wędrownicy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej

 

W sprawach różnych przewodniczący sejmiku Ryszard Bober zapytał harcerzy, co sądzą na temat budżetu obywatelskiego, który od przyszłej kadencji będzie wprowadzony przez samorząd województwa i jakie mieliby pomysły na zadania realizowane z tej puli środków. Jednym z ciekawszych pomysłów, jakie zgłoszono podczas debaty, było wsparcie dla realizacji rekonstrukcji historycznych, które pomagają zrozumieć dawne wydarzenia i zainteresować dzieci i młodzież historią.

Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Jerzy Gębara podziękował w imieniu ZHP i ZHR przewodniczącemu sejmiku za zaproszenie na „Sejmik Dzieci i Młodzieży” i za dotychczasową współpracę. Przewodniczący sejmiku Ryszard Bober zapewnił, że pomoc nie wynika jedynie z sympatii, ale przede wszystkim z tego, że samorząd województwa szczerze docenia pracę harcerzy na rzecz innych i ich nieoceniony wkład w wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Po zakończeniu obrad wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie i podpisano deklarację mieszkańców województwa z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

PASSWORD RESET

Zaloguj się