Nowa Główna Kwatera ZHP i wiceprzewodniczący ZHP

Tomasz Fliszkiewicz
09/12/2017
~ 1 min czytania
Po podsumowaniu minionej kadencji, nurtujących pytaniach i wyczerpujących odpowiedziach, delegaci 40. Zjazdu ZHP wybrali nowych przywódców organizacji – Naczelnika i Przewodniczącego ZHP. Na funkcję Naczelnika ZHP została wybrana hm. Anna Nowosad. Po raz kolejny zaufaniem obdarzony został, hm. Dariusz Supeł. To właśnie oni poprowadzą organizację drogą, którą wytycz Zjazd i będzie nią zarządzał do 2021 roku.  Do składu Głównej Kwatery ZHP zostali wybrani:
  • hm. Lucyna Czechowska - zastępczyni Naczelnika ZHP ds. wychowania,
  • hm. Karol Gzyl - zastępca Naczelnika ZHP ds. rozwoju,
  • hm. Paweł Marciniak - skarbnik ZHP,
  • hm. Justyna Sikorska - zastępczyni Naczelnika ZHP ds. organizacyjnych,
  • hm. Łukasz Czokajło - członek GK ZHP ds. wizerunku, komunikacji i relacji zewnętrznych,
  • hm. Aleksandra Klimczak - członkini GK ZHP ds. finansowania organizacji,
  • hm. Joanna Skupińska - członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą.
Na wiceprzewodniczących ZHP zostali wybrani:
  • hm. Dorota Całka,
  • hm. Jacek Kaflowski,
  • hm. Joanna Struś-Prokop.