„Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim” – tak brzmi trzeci punkt Prawa Harcerskiego, który harcerki oraz harcerze wypełniają na co dzień na wiele sposobów. Jednym z nich jest włączenie się w działania DKMS!

Poprzez tę współpracę ZHP chce wesprzeć szczytny cel działania Fundacji, która ratuje życie ludziom na całym świecie. Cieszymy się, że możemy być częścią tej misji poprzez zachęcanie pełnoletnich członków naszej organizacji do rejestracji w bazie dawców oraz edukację harcerek i harcerzy nt. walki z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego.

Inauguracja tej współpracy miała miejsce w zeszły weekend w Zakopanem, podczas Betlejemskiego Zlotu, w którym brały udział drużyny z całej Polski. Czerwony namiot DKMS czekał na uczestników w zlotowym miasteczku, a razem z nim dawka wiedzy o tym, jak zostać dawcą! Członkinie i członkowie ZHP mogli wysłuchać prelekcji, dowiedzieć się, jak zorganizować Dzień Dawcy Szpiku, czy zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców.

Wierzymy, że nasza współpraca będzie szerzyć dobro i pomagać potrzebującym ze zdwojoną siłą!