Specjalnościowa Akcja Szkoleniowa „Osa”, organizowana przez Inspektorat Drużyn Obronnych GK ZHP, odbędzie się w terminie 2-13 lipca 2023 roku na Stanicy Hufca ZHP Wschowa w Lginiu. Wydarzenie jest skierowane do harcerzy i instruktorów ZHP z terenu całej Polski, którzy ukończyli 16 lat. Program tego wydarzenia został przygotowany w oparciu o najnowsze trendy w zakresie specjalności obronnej. Zgłoszenia przedłużamy do 10 czerwca 2023 roku.

Działając we współpracy z 12 Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej uczestnicy SAS poznają:  

  • techniki terenoznawcze, działania orientacyjne w terenie, orientację z użyciem GMRS i UTM; 
  • zwiad terenowy, rozpoznanie ogólne – zasady maskowania i wykonywania ukryć z wykorzystaniem rzeźby terenowej;
  • elementy SERE A i B, elementy bushcraftu,
  • podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • elementy szkoleniowe radiooperatora amatora wg UKE klasy C;
  • swoje mocne i słabe strony podczas 24 godzinnej symulacji przeprowadzonej wraz z 12 WBOT.

Podstawowym elementem Specjalnościowej Akcji Szkoleniowej jest praca metodą harcerską w specjalności obronnej dla harcerzy starszych i wędrowników. Głównym założeniem SAS jest możliwość zdobycia przez uczestników uprawnień państwowych. Organizator ubiega się o dofinansowanie z kilku źródeł, by każdy z uczestników mógł nieodpłatnie zdobyć następujące certyfikowane kursy i szkolenia: 

1. Podstawowy kurs nurkowy PADI 

2. Kurs kierowania ruchem drogowym WORD 

3. Kurs operatora ścianki wspinaczkowej 

4. Kurs spadochronowy metodą Static Line 

5. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 

6. Kurs ratownika wodnego MSW 

7. Kurs operatora drona UAVO VLOS/ NTS01. 
 

Uwaga, do niektórych z powyższych kursów będzie można przystąpić jedynie mając ukończone 18 lat.

Obowiązuje limit miejsc, wynoszący 70 osób. 

Koszt to 1700 zł płatne w 3 ratach (mBank: 13 1140 1010 0000 5392 2900 1082), tytułem: DSCZ /SAS Obronny Osa / Imię i nazwisko/.

Organizator zapewnia wyżywienie – min. 3 posiłki dziennie.

Zakwaterowanie: namioty harcerskie.

Potwierdzeniem zgłoszenia uczestnika jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł, płatnej do 10 czerwca br.

Każdy uczestnik otrzyma: certyfikat ukończenia szkolenia i inne pamiątki. 

Od osób niepełnoletnich wymagana jest karta uczestnika i pisemna zgoda rodzica na udział w szkoleniu.

Nie czekaj, zgłoś się na SAS już dziś! FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY