Już po raz piąty, „Całym Życiem”, czyli wspólna inicjatywa organizacji harcerskich i skautowych działających w ramach programu ROHiS, zaprasza na ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, czyli konferencję, której celem jest dialog społeczny o kierunkach wychowania dzieci i młodzieży w trzeciej dekadzie XXI wieku. Wydarzenie odbędzie się 18 listopada 2023 roku w Warszawie w formule hybrydowej (limitowana liczba osób stacjonarnie i nielimitowana liczba osób online). Obowiązują zapisy. 

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Konferencja „Forum o Wychowaniu” jest doskonałym miejscem na debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży. To miejsce do publicznej dyskusji, w której wezmą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy. To możliwość zabrania głosu w ważnej sprawie nie tylko dla nas jako organizacji, ale także dla wielu innych instytucji czy organizacji.

Podczas konferencji zostaną poruszone treści dotyczące wychowania w anomii społecznej, heterogeniczności rzeczywistości, a także roli relacji, autorytetów i wartości. Porozmawiamy także o wsparciu psychologicznym wychowawców – po co i dlaczego?

Aby wziąć udział w konferencji, niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Informacje dotyczące planu wydarzenia oraz prelegentów dostępne są na stronie internetowej https://calymzyciem.pl/forum/.

Zapraszamy do udziału!

„Forum o wychowaniu” jest wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”. Organizacje te są objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją zarządzającą.