XLII Zjazd Nadzwyczajny ZHP - w marcu 2021 r.

Po podjęciu przez Naczelny Sąd Harcerski uchwał w sprawie wykładni Statutu ZHP i przez Centralną Komisję Rewizyjną decyzji w sprawie unieważnienia dwóch punktów uchwały Rady Naczelnej z 13 grudnia 2020 roku, stało się jasne, że wcześniejsze zakończenie kadencji władz naczelnych ZHP wybranych na zjeździe w grudniu 2017 roku będzie wymagało uprzedniego podjęcia przez zjazd nadzwyczajny ZHP uchwały dotyczącej skrócenia kadencji władz naczelnych.

Uchwała ta, aby została przyjęta, będzie musiała uzyskać większość 2/3 ważnie oddanych głosów i wprowadzi do Statutu ZHP rozwiązanie epizodyczne, umożliwiające skrócenie obecnej kadencji władz naczelnych.

Obydwoje w dalszym ciągu uważamy, że rozwiązanie zakładające zjazd zwykły wcześniej niż w grudniu 2021 roku, jest rozwiązaniem, które w obecnej sytuacji jest dla ZHP najlepsze. Dlatego Główna Kwatera ZHP przyjęła dzisiaj dwie uchwały – w pierwszej z nich, odwołując zwołany przez GK ZHP na 23-24 stycznia br. zjazd nadzwyczajny dla odwołania wszystkich władz naczelnych, a w drugiej – zwołując na 6-7 marca 2021 r. XLII Zjazd Nadzwyczajny ZHP dla skrócenia kadencji władz naczelnych.

Podjęcie takiej decyzji otworzy drogę do zjazdu zwykłego ZHP, który będzie mógł obradować latem br.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych instruktorów ZHP na spotkanie z nami w najbliższą środę 13 stycznia 2021 r. o godz. 20:30 – za pomocą wideokonferencji odpowiemy na Wasze pytania. Link do spotkania zostanie podany w poniedziałek na stronie ZHP.PL. (link do spotkania)

hm. Dariusz Supeł - Przewodniczący ZHP
hm. Anna Nowosad - Naczelniczka ZHP

Uchwały opublikowane zostały w serwisie dokumenty.zhp.pl

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 206/2021 z 08.01.2021 w sprawie uchylenia uchwały własnej o odwołaniu zjazdu nadzwyczajnego

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 207/2021 z 08.01.2021 w sprawie zwołania XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP