13 września 2019 r. Przewodniczący ZHP podjął decyzję nr 27/2019 w sprawie zwołania XLI Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP.

Prosimy o zapoznanie się z decyzją Przewodniczącego ZHP w sprawie zwołania nadzwyczajnego Zjazdu w 2019 roku oraz listem Przewodniczącego ZHP.