Zlot Metodyków 2021

zlot
Instruktorzy

AKTUALIZACJA 16.05.2021:
Zdecydowaliśmy o zmianie formy Zlotu Metodyków na wydarzenie hybrydowe. Tym razem nie spotkamy się w Małczu, jednak chcemy zaproponować Wam zlot, który będzie warsztatami, zajęciami i dyskusjami oraz grą hybrydową dla każdego. Spotkajcie się w swoim hufcu z innymi metodykami, wyjdźcie na ulubioną polanę i stamtąd łączcie się z metodykami z innych hufców.

Ponownie otworzyliśmy zgłoszenia, czekamy do 26 maja!

Przed nami wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. W jednym czasie spotkają się metodycy zajmujący się zuchami, harcerzami i harcerzami starszymi. Chcemy, aby Zlot Metodyków był nie tylko miejscem inspiracji, ale i i dyskusji.

Dla kogo jest Zlot Metodyków?

  • drużynowi zuchowi, harcerscy, starszoharcerscy, z przynajmniej dwuletnim doświadczeniem,
  • namiestnicy zuchowi, harcerscy i starszoharcerscy,
  • osoby w komendach hufców, które pracują z drużynowymi,
  • członkowie i członkinie referatów metodycznych.

🟪 GDZIE?
🟧 Cała Polska

🟪 KIEDY?
🟧 3-4 czerwca 2021

🟪 PROGRAM
🟧 3 czerwca - warsztaty w pionach metodycznych za pośrednictwem aplikacji Teams
🟧 4 czerwca - gra terenowa doskonaląca warsztat metodyka (możesz wziąć w niej udział z każdego miejsca w Polsce)

🟪 ZGŁOSZENIA
🟧 http://bit.ly/zlot-metodykow-2021-zgloszenia-2
🟧 do 26 maja 2021

🟪 KOSZT
🟧 bezpłatny

🟪 KONTAKT
🟧 zlotymetodykow@zhp.pl

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Linki i dokumenty powiązane z artykułem: