zhp.pl

WODNE AKTUALNOŚCI

Wydział Wychowania Wodnego

O nasStrukturaSail4IndependenceKonferencja Wychowanie Wodne w ZHPHarcerski Rejs RokuMapa wodniaków

Czym jest Wydział Wychowania Wodnego?

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP jest wydziałem Głównej Kwatery ZHP powołanym w celu koordynowania, popularyzowania i promowania szeroko rozumianego wychowania wodnego. Celem pracy wydziału jest zachęcanie młodych ludzi do bezpiecznego uprawniania turystyki wodnej, bezpiecznego spędzania czasu nad wodą, przeżywania przygód i odkrywania ciekawych miejsc.

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP przygotowuje szkolenia i propozycje programowe związane z kajakarstwem, żeglarstwem, żeglarstwem morskim, nurkowaniem, pływaniem, ratownictwem wodnym, sportami motorowodnymi. Wydział współpracuje z Fundacją Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP oraz zespołami pilota chorągwi ZHP.

Jeśli masz jakieś pytania – skontaktuj się z nami! woda@zhp.pl

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP

Kierownik Wydziału Wychowania Wodnego

hm. Rafał Klepacz – kontakt: woda@zhp.pl

Zastępca kierownika Wydziału Wychowania Wodnego

phm. Wiktor Wróblewski, Hufiec ZHP Łódź Śródmieście, Chorągiew Łódzka

phm. Rafał Maresch, Chorągiew Stołeczna

ZESPÓŁ KAJAKOWY

phm. Jagoda Szkarłat, Hufiec ZHP Zielonka, Chorągiew Stołeczna

pwd. Aleksandra Cichocka, Hufiec ZHP Zielonka, Chorągiew Stołeczna

pwd. Łukasz Żmijewski, Hufiec ZHP Praga Północ, Chorągiew Stołeczna

h.o. Paweł Szkarłat, Hufiec ZHP Zielonka, Chorągiew Stołeczna

ZESPÓŁ PROGRAMU WYCHOWANIA WODNEGO

hm. Stanisław Firlej, Hufiec ZHP Jaktorów, Chorągiew Mazowiecka

hm. Marian Uherek, Hufiec ZHP Rybnik, Chorągiew Śląska

ZESPÓŁ ŻEGLARSTWA MORSKIEGO

hm. Waldemar Mieczkowski, Główna Kwatera ZHP (ostatni przydział CWM ZHP)

ZESPÓŁ PROMOCJI

phm. Kamil Szyjkowski, Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej, Chorągiew Śląska

pwd. Marta Zarzeczna, Hufiec ZHP Wrocław-Wschód, Chorągiew Dolnośląska

CENTRALNY OŚRODEK EGZAMINACYJNY ZHP NA PATENTY ŻEGLARSKIEGO

vacat – https://zhp.pl/nabor/

To międzynarodowy rejs, na którym spotkają się młodzi ludzie z krajów rejonu bałtyckiego: Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Ma on pomóc w integracji mieszkańców naszego regionu i umożliwić nawiązanie międzynarodowych przyjaźni.

Termin: 7- 18.06.2018 r.

Trasa: Gdańsk- Gdańsk.

Jachty: s/y Brabander i s/y Odisėja.

Cena: 30 EURO (cena nie zawiera transport I ubezpieczenia; każdy uczestnik musi we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie na rejs morski)

Uczestnicy: członkowie Związku Harcerstwa Polskiego w wieku od 18 do 30 lat.

Ilość miejsc w polskiej delegacji: 4

Co zrobić aby dostać się na ten rejs: należy wziąć udział w konkursie „Sail4Independence”

Regulamin konkursu

Celem konkursu jest: wyłonienie osób które wezmą udział w rejsie Sail4Independence w ramach polskiej delegacji a przez to popularyzacja sportów wodnych wśród członków ZHP, promowanie harcerskich żeglarzy, promowanie kadry pracującej wychowawczo z dziećmi i młodzieżą w ramach ZHP, promowanie współpracy zagranicznej, budowanie wspólnoty państw regionu bałtyckiego, umożliwienie integracji młodzieży z państw regionu bałtyckiego.

 1. Do konkursu mogą przystąpić członkowie ZHP którzy:
 • Są w wieku pomiędzy 18 a 30 rokiem życia
 • Pracują czynnie w środowisku harcerskim
 • Posiadają stopień instruktorski lub są w trakcie realizacji próby przewodnikowskiej.
 1. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie dwóch zadań konkursowych, przez komisję konkursową w składzie:
 • Hm. Rafal Klepacz – szef Wydziału Wychowania Wodnego ZHP
 • Phm. Monika Grądecka- komisarka zagraniczna ZHP
 • Hm. Monika Kubacka – kierownik Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP
 • Phm. Joanna Dombrowska – oficer Rejsu Pokoju 99 na Zawiszy Czarnym
 • Phm. Weronika Nadzikiewicz – szefowa polskiej delegacji w czasie rejsu Sail4Independence
 1. Zadania konkursowe:

      a) „Przedstaw się”

Krótki (maksymalnie 2 minutowy) film na którym uczestnik konkursu zaprezentuje siebie, swoją działalność i pasje w harcerstwie i poza nim. Film powinien być nagrany w języku angielskim, aby był zrozumiały dla wszystkich naszych partnerów. Oceniana będzie kreatywność oraz ciekawy i jasny przekaz.

b) Zbiórka

Należy przygotować konspekt zbiórki w języku polskim, dla dowolnej metodyki. Zbiorka dotyczyć ma jednego z krajów, które współpracują przy rejsie Sail4Independence, czyli: Litwy, Łotwy lub Estonii. Oceniana będzie zawartość merytoryczna konspektu, zgodność z metodą i metodyką; kreatywność i forma konspektu.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres woda@zhp.pl do dnia 18 marca 2018 roku. W zgłoszeniu należy umieścić imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i numer telefonu osoby zgłaszającej się.

Laureaci zostaną ogłoszeni i poinformowani o dalszych krokach związanych z udziałem w rejsie do 25 marca 2018 roku.

Ostateczne decyzje co do interpretacji powyższego regulaminu lub w sprawach nim nieregulowanych ma komisja konkursowa.

 

Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP

Organizowanie konferencji o tematyce wychowawczej ma wśród instruktorów specjalności wodnej długą, bo już przedwojenną tradycję. Po dłuższej przerwie w 2016 roku wznowiono ich organizację pod nazwą „Wychowanie Wodne w ZHP”. Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich instruktorów i wędrowników zainteresowanych wychowaniem wodnym i rozwojem specjalności. Głównym celem jest przedstawienie dobrych praktyk środowisk wodniackich i ich integracji. Nie brakuje również głosów prelegentów spoza ZHP, które pozwalają spojrzeć na sprawy wodniactwa z innej perspektywy.

Co roku Konferencję organizuje Wydział Wychowania Wodnego ZHP wraz z Zespołem Pilota na którego terenie działania odbywa się Konferencja. Konferencje obywały się już kolejno w chorągwiach Śląskiej, Gdańskiej i Stołecznej. Gospodarzami Konferencji w 2019 roku będzie natomiast Chorągiew Łódzka.

 

Regulamin

 1. Cele konferencji

Celem konferencji jest:

 • Prezentacja działań na rzecz wychowania wodnego w ZHP
 • Integracja środowiska wodniackiego w Polsce
 • Prezentacja Programu Wychowania Wodnego ZHP
 • Zakończenie obchodów 100-lecia harcerskiego ruchu wodnego w Polsce.

 

 1. Uczestnicy

Uczestnikami konferencji mogą być instruktorzy ZHP, członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, kadra ZHP zainteresowana wychowaniem wodnym lub pracą ze specjalnością wodną.

 1. Program konferencji:

Publikowany jest przynajmniej trzy tygodnie przed rozpoczęciem konferencji.

 1. Wystąpienia

Wszystkie środowiska lub instruktorzy mogą zgłosić wystąpienie na konferencji. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 20 minut, może być wsparte filmem lub prezentacją. Streszczenie wystąpienia prosimy przesłać na adres konferencja.woda@zhp.pl.

 1. Organizatorzy zapewniają:
  • nocleg w warunkach turystycznych,
  • pełne wyżywienie,
  • atrakcyjny program,
  • materiały konferencyjne,
  • pamiątkowy znaczek.

 

 1. Wpisowe

Wpisowe na konferencję zostanie podane przynajmniej dwa miesiące przed konferencją.

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są przez formularz elektroniczny. Termin zgłoszeń mija na dwa tygodnie przed rozpoczęciem konferencji.

 

 

Harcerski Rejs Roku

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP, ustanawiał coroczną nagrodę Harcerski Rejs Roku. Pierwsza edycja konkursu miała odbyła się w  2016 roku i obejmowała rejsy, które zostały przeprowadzone w roku 2015. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: Morski Harcerski Rejs Roku i Śródlądowy Harcerski Rejs Roku.

Celem nagrody HARCERSKI REJS ROKU jest: popularyzacja sportów wodnych wśród członków ZHP, promowanie harcerskich żeglarzy, propagowanie nowych tras rejsów, aktywizowanie środowisk do organizacji ciekawych rejsów, wzmacnianie pozytywnego wizerunku ZHP w społeczeństwie, umożliwienie prezentacji środowisk na forum ogólnopolskim.

 

Regulamin nagrody

 1. Nagroda HARCERSKI REJS ROKU przyznawana jest w dwóch kategoriach:
 • Morski Harcerski Rejs Roku
 • Śródlądowy Harcerski Rejs Roku.
 1. O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie, które odbyły pomiędzy 1 stycznia a 30 grudnia roku za który przyznawana jes nagroda; rejs morski lub śródlądowy, który spełniał następujące warunki:
 • Był zorganizowany przez jednostkę harcerską (drużyna, szczep, krąg, hufiec itp.),
 • Brali w nim udział harcerze,
 • Odbywał się na jachcie (jachtach) żaglowym bądź motorowym,
 • Trwał dłużej niż 3 dni,
 • Wyróżnia się ze względu na swoją specyfikę, fabułę, trasę, zdarzenia jakie na nim zaszły bądź poziom trudności.
 1. O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie wszystkich specjalności i również niepracujące z żadną specjalnością.
 2. Zgłoszenia należy przesyłać w dowolnej formie (prezentacja, opis rejsu, plakat, film itp.) drogą elektroniczną na adres woda@zhp.pl.
 3. W zgłoszeniu należy umieścić: datę rejsu, nazwę środowiska organizującego rejs, opis jednostki (jednostek) na której (których) został odbyty rejs, dokładną trasę rejsu, warunki meteorologiczne panujące na rejsie i przynajmniej trzy zdjęcia z rejsu.
 4. Kapituła oceniając rejsy bierze pod uwagę:
 • Atrakcyjność akwenu,
 • Zdarzenia, przygody z jakimi zmierzyli się uczestnicy rejsu,
 • Atmosferę, obrzędowość, fabułę rejsu,
 • Stosowanie metody harcerskiej i/lub instrumentów metodycznych,
 • Ogólną trudność rejsu,
 • Walory krajoznawcze,
 1. Dokładny regulamin konkursu, wraz z terminem zgłoszeń i rozstrzygnięcia publikowany jest w ostatnim miesiącu roku, branego pod uwagę w konkursie. Laureaci nagród zostają ogłoszeni w czasie corocznej Konferencji Wychowanie Wodne w ZHP.

 

Kapituła rejsu

Do kapituły co roku zapraszane są osoby uznane w środowisku harcerskim i żeglarskim. Swoich przedstawicieli w kapitule mają: Wydział Wychowania Wodnego ZHP, Rada Naczelna, Główna Kwatera, Kapitanowie Zawiszy Czarnego.

 

Laureaci

Rejsy wyróżnione w poprzednich edycjach:

 

Nagrody za rok 2015

Morski Rejs Roku: „Przedsionek Arktyki” zespołu pilota Chorągwi Śląskiej.

Śródlądowy Rejs Roku: „Mazurskie Nieodkryte” 110. załogi „Szotmeni” z 50 HDW „Drakkar” z Chorzowa.

 

Nagrody za rok 2016

Morski Rejs Roku: Rejs z Lizbony do Faro organizowany przez Zespół pilota Chorągwi Gdańskiej

Śródlądowy Rejs Roku: Rejs Zaginione Plemię Ticuna zorganizowany przez Szczep 58. Łódzkich Wodnych Drużyn Harcerskich “Zdrowa Woda”

 

Nagrody za rok 2017

Morski Rejs Roku: Rejs po Zatoce Gdańskiej zorganizowany przez 26 Harcerską Drużynę Wodną z Mikołowa

Śródlądowy Rejs Roku:

WYRÓŻNIENIE “ROK WISŁY”: Rejs Wisłą na trasie Sandomierz- Warszawa zorganizowany przez Szczep 58. Łódzkich Wodnych Drużyn Harcerskich

WYRÓŻNIENIE “NAJLEPSZY SPŁYW”: Rejs Rawka- Bzura- Wisla zorganizowany przez 7 Wodną Drużyne Harcerską PZL

Śródlądowy Spływa Roku: Spływa Wisłą na tratwie BIAŁY PAZUR zorganizowany przez Maszewską Drużynę Harcerzy “Białe Wilki”

 

Mapa wodniaków zawiera sporo informacji nt. naszej wodniackiej specjalności. Jeśli masz jakieś ciekawe informacje dotyczące swojej Drużyny/Wodniaków zapoznaj się z Instrukcją Obsługi.

Uzupełnij ankietę!

Jak określić lokalizację dla wprowadzanego punktu

 

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się