zhp.pl

, / 0

Rada Naczelna ZHP

UDOSTĘPNIJ
Start Władze ZHP Rada Naczelna ZHP

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego – hm. Dariusz Supeł

Przewodniczący ZHP stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP; reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji; kieruje działalnością Rady Naczelnej ZHP oraz nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Związku, niezastrzeżone dla innych władz ZHP.

Przewodniczący ZHP o sobie – harcersko (instruktorsko)

Drużynowy gromady zuchowej „Wędrujące promyki”, instruktor, namiestnik, szef zespołu kształcenia, przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich, szef Harcerskiej Galerii Artystycznej, zastępca komendanta Hufca Łódź Widzew, szef zespołu kształcenia, zastępca komendanta Chorągwi Łódzkiej, zastępca komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej, członek Rady Zuchmistrzów, redaktor naczelny „Na tropie”, członek Rady Naczelnej, kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków, kierownik działu programowo-metodycznego GK, dyrektor Harcerskiego Biura Wydawniczego „Horyzonty”, prezes i dyrektor Składnicy Harcerskiej „4Żywioły”, wiceprzewodniczący ZHP Przewodniczący ZHP o sobie – zawodowo Od 2006 roku pracuję w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zajmuję się organizacją edukacji zewnętrznej, szkoleniami, zarządzaniem projektami i jestem członkiem Zespołu Ekspertów ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Tu też nie brak ciekawych i oryginalnych wyzwań – organizacja i prowadzenie szkoleń dla biur poselskich i senatorskich, organizacji pozarządowych i młodzieży szkolnej czy też najbardziej oryginalnego – organizacja od 2009 r. specjalnego punktu szkoleniowo-informacyjnego Biura na Przystanku Woodstock.

Przewodniczący ZHP o sobie – pozarządowo

Od siedmiu lat reprezentuję Związek Harcerstwa Polskiego w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, jestem tam wiceprezesem zarządu i przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Organizacji Pozarządowych „Kooperatywa”. OFOP to stowarzyszenie ponad dziewięćdziesięciu organizacji, które jest jedną z głównych, obok Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji konsultujących rozwiązania ustawowe i projekty rządowe, reprezentującą swoich członków wobec administracji rządowej i samorządowej, dbającą o samoorganizację i prestiż sektora pozarządowego.

Przewodniczący ZHP o sobie – prywatnie

Żona Maria – komisja stopni instruktorskich, córka Ania – namiestniczka harcerska, syn Zbyszek – zespół pozyskiwania środków – pełnią służbę w naszym hufcu macierzystym Łódź-Widzew. Wywodzimy się z tego samego szczepu Szarych Szeregów. Mam też wielu przyjaciół, na których mogę liczyć. Mieszkam w Łodzi i Warszawie. Uwielbiam chodzić po górach, spędzać wakacje i czas wolny na wycieczkach, podróżach, spływach kajakowych. Lubię kino, teatr, balet (najchętniej nowoczesny) oraz muzykę na żywo (bardzo różną). Piszę fraszki, w tym sporo na tematy harcerskie.

Zostałem przewodniczącym ZHP, ponieważ…

Mam marzenia i wierzę, że harcerstwo nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, ma dużo do zaoferowania, może wychować tysiące młodych ludzi dobrze radzących sobie w życiu opartym na harcerskich wartościach i pomagających innym, przydatnych Polsce i każdemu człowiekowi z osobna. Ale tylko wtedy, gdy postawimy na program wychowawczy, wzmacnianie metody harcerskiej, tworzenie wspólnoty instruktorskiej autentycznie skupionej wokół najważniejszych wychowawców – drużynowych. I taką wspólnotę zaczynamy budować…

Rada Naczelna ZHP jest władzą uchwałodawczą ZHP, w której  wchodzi Przewodniczący ZHP, wiceprzewodniczący ZHP oraz 30-40 członków.

Wiceprzewodniczący ZHP:

 • hm. Dorota Całka – Chorągiew Stołeczna,
 • hm. Jacek Kaflowski – Chorągiew Opolska,
 • hm. Joanna Struś-Prokop – Chorągiew Zachodniopomorska.

Członkowie Rady Naczelnej ZHP:

 • hm. Marcin Adamski – Chorągiew Stołeczna, – członkostwo do 15.03.2019
 • phm. Karol Bikowski – Chorągiew Białostocka,
 • hm. Wojciech Cabaj – Chorągiew Kujawsko – Pomorska,
 • hm. Stanisław Dubiel – Chorągiew Dolnośląska,
 • phm. Michał Dymek – Chorągiew Lubelska,
 • pwd. Łukasz Fabich – Chorągiew Ziemi Lubuskiej, – członkostwo do 4.11.2018
 • hm. Patrycja Gołębiowska – Chorągiew Krakowska,
 • phm. Magdalena Łuszcz – Chorągiew Krakowska,
 • hm. Adam Hadław – Chorągiew Podkarpacka,
 • hm. Magdalena Górna – Prudel – Chorągiew Śląska,
 • phm. Anna Hawrylak – Chorągiew Podkarpacka,
 • hm. Gabriela Jaskulska – Chorągiew Wielkopolska,
 • hm. Ilona Jaworska – Chorągiew Mazowiecka,
 • hm. Rafał Jurczyk – Chorągiew Warmińsko – Mazurska,
 • hm. Agnieszka Kępa – Chorągiew Zachodniopomorska,
 • hm. Łukasz Kochowski – Chorągiew Gdańska, 
 • hm. Robert Konarski – Chorągiew Mazowiecka,
 • hm. Katarzyna Kurowska – Chorągiew Łódzka,
 • hm. Michał Landowski – Chorągiew Stołeczna,
 • hm. Paulina Lew – Chorągiew Dolnośląska,
 • hm. Mariusz Maciów – Chorągiew Śląska,
 • hm. Adam Malarz – Chorągiew Śląska, – członkostwo do 25.05.2019
 • hm. Artur Ośko – Chorągiew Opolska, – członkostwo do 25.05.2019
 • hm. Wojciech Pietrzczyk – Chorągiew Kielecka, –  członkostwo do 18.04.2019
 • hm. Dariusz Potasznik – Chorągiew Wielkopolska,
 • hm. Andrzej Sawuła – Chorągiew Gdańska,
 • hm. Ewa Sidor – Chorągiew Stołeczna,
 • hm. Jarosław Słoma – Chorągiew Kujawsko – Pomorska,
 • hm. Maciej Siwiak – Chorągiew Wielkopolska, – członkst
 • hm. Tomasz Tomczyk – Chorągiew Łódzka,
 • hm. Dariusz Zajączkowski – Chorągiew Ziemi Lubuskiej, – członkostwo od 4.11.2018
 • hm. Marian Antonik – Chorągiew Opolska, – członkostwo od 25.05.2019
 • hm. Marek Skuczeń – Chorągiew Śląska, – członkostwo od 25.05.2019
 • hm. Adam Niepokój – Chorągiew Kielecka, – członkostwo od 16.11.2019
 • hm. Marek Jasianek – Chorągiew Wielkopolska, – członkostwo od 25.01.2020

Dokumenty wewnętrzne wydane przez Radę Naczelną

PASSWORD RESET

Zaloguj się