WYNIKI KONSULTACJI A NOWE SPOJRZENIE NA SKŁADKĘ

Podczas konsultacji prowadzonych przez Radę Naczelną ZHP marginalne były głosy by nie podwyższać składki w ogóle. Nie budziło kontrowersji pozostawienie obecnej wysokości składek na szczeblu centralnym. Kwestią dyskusji nie było to czy składkę podnosić – dyskusja skupiła się na tym tylko o ile podnosić, czy jednorazowo i od kiedy mają wejść proponowane zmiany. Mimo to instruktorzy zgłaszali wiele obaw do tego jak ten proces powinien być przeprowadzony, mówili o różnorodności potrzeb środowisk.

Po zebraniu wyników tych konsultacji i ich dogłębnej analizie powstało całkiem nowe spojrzenie na składkę członkowską. Publikujemy ją dziś, aby jeszcze przed posiedzeniem Rady Naczelnej poznać Wasz głos. Zapraszamy do dyskusji.

hm. Jacek Kaflowski
członek Rady Naczelnej ZHP i Zespołu ds. Finansowania ZHP

Poradnik składkowy

poradnik_skladki

Dokument