11 sierpnia na zaproszenie ZHP w Seulu odbyło się pierwsze robocze spotkanie Komitetu Koordynacyjnego 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027 oraz spotkanie z władzami WOSM. W ich trakcie sekretarz Komitetu Pożytku Publicznego Wojciech Kaczmarczyk przekazał informację o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały dotyczącej wsparcia organizacji Światowego Jamboree Skautowego.  

“Do odwiedzenia tegorocznej edycji Jamboree zaprosiliśmy naszych kluczowych partnerów. Żeby zrozumieć skalę wyzwania organizacyjnego, trzeba na własne oczy zobaczyć tymczasowe miasto, w którym przez okres zlotu wspólnie mieszka 50 tys. skautów z ponad 150 krajów świata. To wydarzenie edukacyjne, podczas którego uczestniczkom i uczestnikom zapewniany jest różnorodny program, wyżywienie, opieka medyczna, warunki do obozowania, wydarzenia centralne takie jak ceremonie otwarcia i zamknięcia. To wyjątkowe w skali świata wydarzenie, które odwiedzają delegacje dyplomatyczne z całego świata oraz które zwraca uwagę światowych mediów. Cieszę się, że ZHP organizuje je przy współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi. Przekazana dzisiaj uchwała Rady Ministrów jest bardzo ważnym sygnałem dla całej społeczności Światowej Organizacji Ruchu Skatuowego” – mówi harcmistrz Karol Gzyl, dyrektor wykonawczy komitetu organizacyjnego jamboree.  

Wojciech Kaczmarczyk, sekretarz Komitetu Pożytku Publicznego oraz dyrektor Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, poinformował o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2027 roku. Rada Ministrów deklaruje w niej wolę współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego przy organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2027 r. oraz gwarantuje Światowej Organizacji Ruchu Skautowego podjęcie, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz prawem obowiązującym członków Unii Europejskiej, działań niezbędnych do wypełnienia zadań Związku Harcerstwa Polskiego jako organizacji goszczącej Światowe Jamboree Skautowe. 

Z pełną treścią uchwały można zapoznać się tutaj.

“Bardzo cieszę się, że ZHP ma tak duże wsparcie w organizacji Jamboree zarówno na poziomie miejskim, wojewódzkim, jak i centralnym. Podjęta przez radę ministrów uchwała pokazuje, że wydarzenie to jest niezwykle ważne dla całego naszego kraju – w końcu wszyscy jesteśmy gospodarzami. Z takim wsparciem jestem przekonana, że wspólnie stworzymy wydarzenie, które pozwoli tysiącom młodych ludzi rozwijać się, nawiązywać przyjaźnie na całe życie i przeżyć niesamowite przygody” – mówi harcmistrzyni Martyna Kowacka, naczelniczka ZHP. 

Światowe Jamboree Skautowe jest najważniejszym wydarzeniem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) stworzonym dla młodych ludzi w wieku 14-17 lat, którzy są członkami narodowych organizacji skautowych. Organizatorem Jamboree zostaje jedna z organizacji należących do WOSM. Jest to niesamowite wydarzenie, w którym jako uczestnik można wziąć udział tylko raz w życiu! Od 1920 roku jamboree wędruje po krajach i kontynentach. W Europie Środkowej ostatnie Światowe Jamboree Skautowe odbyło się w 1933 roku na Węgrzech. 

Więcej informacji o Światowym Jamboree Skautowym 2027 w Gdańsku na stronie: www.jamboree2027.org.