Służba

Służba wraz z braterstwempracą nad sobą to zasady harcerskiego wychowania. Krzewienie tych fundamentów harcerstwa sprawia, że zostawiamy świat lepszym, niż go zastaliśmy. Nie można o nich zapomnieć podczas tworzenia programu drużyn i gromad, aby wspierać kształtowanie charakteru i postawy prospołecznej młodych ludzi.

W projekcie Służba – zmieniaj świat – inspiruj zaplanowanym na następne lata, pragniemy podkreślić szczególną rolę Służby jako elementu wychowawczego w naszej organizacji oraz zainspirować do jej pełnienia. Służba jest nieodzownym spoiwem całego procesu harcerskiego wychowania. Bez tego spoiwa z harcerstwa zostaje tylko kilka luźnych elementów i nazwa. Realizacja Służby powinna wynikać z odpowiedzialności za indywidualny rozwój nasz i naszych wychowanków, z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną, naszą ojczyznę, a także z szacunku do innych i świata przyrody.

Dzięki niej kształtuje się ludzi wrażliwych społecznie i zaangażowanych w zmienianie otaczającej ich rzeczywistości – również po wyjściu z organizacji.


Zobacz tutaj jak pełnimy Służbę na co dzień i dołącz do nas!