16 listopada s/y Zawisza Czarny, jacht należący do Związku Harcerstwa Polskiego, oddał cumy i opuścił gdyński port kierując się do Stoczni w Darłowie. Poprzedzone było to wydaniem przez Polski Rejestr Statków zaświadczenia o zdatności do jednorazowego przejścia.

Zawisza Czarny to statek z duszą, który przez ponad 50 lat swojej służby na morzach i oceanach dorobił się grupy wiernych sympatyków i fascynatów. Dzieje się tak dlatego, że każdy, kto, choć na krótko przebywał na jego pokładzie, chłonie doskonałą atmosferę Zawiszy. S/y Zawisza Czarny jest także jednym z instrumentów prowadzenia wychowania wodnego w ZHP. Na jego pokładzie harcerze i harcerki nie tylko uczą się życia na żaglowcu, ale także rozwijają się w duchu harcerskich wartości.