Przewodniczący ZHP hm. Krzysztof Pater został wybrany na wiceprzewodniczącego 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ds. budżetu. Wybór miał miejsce podczas posiedzenia plenarnego komitetu w Brukseli w głównej sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest organem doradczym Unii Europejskiej, ustanowionym na mocy Traktatu Rzymskiego jako forma reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego. EKES działa od 1958 roku. W jego skład wchodzi 329 członków powoływanych na wniosek rządów państw członkowskich przez Radę Unii Europejskiej na pięcioletnią kadencję. Członkowie EKES należą do jednej z trzech grup: pracodawców, pracowników, organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  

EKES wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących na okres dwóch i pół roku, stosując zasadę rotacji funkcji pomiędzy grupami. 

IMG 20230426 WA0197
©️ EU 2023 – source EESC

Harcmistrz Krzysztof Pater jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) od 2006 r. W latach 2008–2010 był przewodniczącym Sekcji Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO), a w latach 2010–2013 i 2018–2020 przewodniczącym Centrum Monitorowania Rynku Pracy (LMO). Jak dotąd jest jedynym Polakiem, który pełnił w EKES funkcję przewodniczącego Sekcji. 

Ponadto hm. Krzysztof Pater jest instruktorem Hufca ZHP Warszawa-Wola, w którym 43 lata temu złożył Zobowiązanie Instruktorskie i pełnił dwie najważniejsze funkcje: drużynowego i zastępcy komendanta hufca. Był m.in. dwukrotnie wiceprzewodniczącym Rady Chorągwi Stołecznej ZHP, członkiem Prezydium Rady Naczelnej ZHP (1989-1990). Przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, wiceprzewodniczącym ZHP, a także członkiem i przewodniczącym Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP. 

Życzymy wytrwałości w pracy oraz samorealizacji w pełnieniu tej funkcji! 


Od ponad 100 lat ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Sukcesy członków ZHP nieustannie nas cieszą i utwierdzają w przekonaniu, że kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelskość wspierają w późniejszym, dorosłym życiu. 

IMG 20230426 WA02221
fot. ©️ EU 2023 – source EESC