Czym jest Program Wakacyjnych Praktyk Instruktorskich ZHP? 

Rozwój – nowe kompetencje, indywidualny program, wybór spośród 2 obszarów tematycznych; 

Wyzwanie – zadania na poziomie ogólnopolskim, decyzyjność, praktyka
w dynamicznym środowisku pracy – w centrali największej organizacji młodzieżowej w Polsce; 

Ludzie – grono instruktorów z całej Polski, możliwość nawiązania cennych znajomości; 

Warszawa – 2 tygodnie życia w stolicy! 

Dla kogo? 

Oferta jest przewidziana dla członków ZHP powyżej 18. roku życia, z co najmniej otwartą próbą na stopień przewodnika, szukających doświadczenia zawodowego
i rozwoju ścieżki instruktorskiej. 

Informacje organizacyjne 

 • czas trwania: 2 tygodnie (10 dni roboczych i jeden wolny weekend), 
 • praktykant ma zagwarantowane zakwaterowanie i jeden posiłek obiadowy dziennie, 
 • współpraca na podstawie umowy wolontariackiej, 
 • praktykant otrzyma zaświadczenie o odbytych praktykach. 

Rekrutacja   

Krok 1. Zapoznaj się z ofertami praktyk w obszarach tematycznych: program – wychowanie ekonomiczne oraz administracja i zarządzanie. 

Krok 2. Uzupełnij ankietę aplikacyjną i wyślij ją na adres [email protected] 

Ankieta do pobrania.

Krok 3. O wynikach rekrutacji zostaniesz poinformowany po 28 czerwca 2024 r. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 czerwca 2024 r. 

 

Obszar tematyczny: PROGRAM – WYCHOWANIE EKONOMICZNE 

Jednostka GK ZHP 

Wydział Wychowania Ekonomicznego 

Opis proponowanego zakresu praktyki 

 • przygotowywanie elementów Programu Wychowania Ekonomicznego, tj. konspektów gier, zbiórek, warsztatów – pod względem merytorycznym i redakcyjnym (zależnie od posiadanych kompetencji); 
 • testowanie gier planszowych i e-learningów o tematyce ekonomicznej; 
 • działania w social mediach – przygotowanie grafik, pisanie postów; 
 • udział w przygotowaniach do 4. edycji konferencji harcmistrzowskiej „Wychowanie ekonomiczne – to się opłaca”; 
 • wsparcie w prowadzeniu ewaluacji Pakietu Drużynowego, z którego skorzystało w tym roku ponad 200 drużyn; 
 • włączenie w bieżące działania Wydziału. 

Ofertę kierujemy do osoby… (co najmniej jedno z wymienionych) 

 • zainteresowanej tematem wychowania ekonomicznego i mającej doświadczenie w realizacji propozycji programowych z tego obszaru; 
 • mającej podstawową wiedzę ekonomiczną – nabytą w edukacji formalnej lub pozaformalnej; 
 • posługującej się MS Office, w tym Office 365; 
 • posiadającej umiejętności obsługi programów graficznych i składania tekstu. 

Termin 

Jeden z terminów: 

 • 15-19.07.2024 r. 
 • 22-26.07.2024 r. 
Obszar tematyczny: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE 

Jednostka GK ZHP 

Biuro ZHP 

Opis proponowanego zakresu praktyki 

 • wsparcie w pracy naczelniczki ZHP oraz członków Głównej Kwatery ZHP; 
 • tworzenie baz danych, raportów i zestawień, analiza danych statystycznych; 
 • współtworzenie i wdrożenie aktualizacji platformy do publikacji aktów prawa wewnętrznego ZHP; 
 • udział w koordynowaniu przepływu dokumentów w Głównej Kwaterze ZHP; 
 • obsługa elektronicznego dziennika korespondencji; 
 • wsparcie obsługi wniosków o odznaczenia państwowe
  i wewnątrzorganizacyjne; 
 • tworzenie pism i dokumentów statutowych, obsługa Microsoft 365; 
 • archiwizowanie dokumentów. 

Ofertę kierujemy do… (co najmniej jedno z wymienionych) 

 • studentów prawa i administracji, zarządzania bądź kierunków pokrewnych; 
 • osoby rzetelnej, samodzielnej, odpowiedzialnej; 
 • drużynowych, instruktorów pełniących funkcje instruktorskie w hufcach, chorągwiach. 

Termin 

 • wybrany tydzień lub 2 tygodnie w okresie 29.07-23.08.2024 r.