Od piątku 7 czerwca do poniedziałku 10 czerwca 2019 roku reprezentacja ZHP bierze udział w międzynarodowym zlocie InterCamp, który odbywa się w De Steeg w Holandii. Wśród 4500 skautów z kilkunastu krajów jest ponad 650 harcerek i harcerzy z ZHP. Tegoroczne hasło przewodnie spotkania to Be a part of nature.

InterCamp to 4-dniowy międzynarodowy zlot skautów odbywający się od 52 lat w weekend Zielonych Świątek w różnych miejscach w Europie. Uczestnikami są dzieci i młodzież w wieku od 12 do 17 lat oraz pełnoletni wolontariusze prowadzący zajęcia. Każdorazowo w zlocie bierze udział między kilka tysięcy osób. Trzon stanowią skauci z Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czech, Szwajcarii, USA, Polski, Kanady, Słowacji i Ukrainy.

Uczestnicy obozują w namiotach. Wspólnie, w międzynarodowych grupach, gotują, jedzą, biorą udział w zajęciach programowych czy wieczornych koncertach. Językami „urzędowymi” zlotu są język angielski i niemiecki.

Nad przebiegiem zlotu czuwa grupa około 300 międzynarodowych wolontariuszy, którzy przygotowują zajęcia programowe, dbają o bezpieczeństwo uczestników, współpracują z lokalnymi służbami w zakresie wsparcia infrastrukturalnego obozowiska, zabezpieczenia przeciwpożarowego itp. Harcerki i harcerze z ZHP również włączają się w pełnienie służby.

Członkowie ZHP od 17 lat biorą udział w zlotach InterCamp, które odbywały się m.in. w Niemczech, Czechach, Francji, Belgii czy Holandii. Od 2009 roku Polska ma swojego reprezentanta w zarządzie międzynarodowego stowarzyszenia InterCamp e.V., które jest ciałem nadzorczym i decyzyjnym. W 2015 roku zlot InterCamp został po raz pierwszy zorganizowany w Polsce, w okolicach Nysy. W 2022 roku InterCamp odbędzie się w okolicy Torunia.