W obchodach 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino we Włoszech wziął udział między innymi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą, Prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella, Marszałkini Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, Jej Królewska Wysokość Sofia Księżna Edynburga oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell.

„Stoimy tu dzisiaj przekonani o sile i wartości pamięci. Pamięć historyczna, stanowiąca lekcję i przekaźnik wartości jest jak ogród: trzeba ją pielęgnować, aby nie zarosła chwastami, aby kwiaty sprawiedliwych nie uschły” – powiedział Burmistrz Cassino Enzo Salera. „Jesteśmy przekonani, że budowanie pokoju należy zacząć od edukacji młodych pokoleń. Musimy podążać z nimi ścieżką przeciwstawiającą się przemocy, wsłuchani w głos całego świata, działać w duchu braterstwa, szacunku dla różnic kulturowych i religijnych, otwarci na dialog i płynące z niego możliwości rozwoju” – dodał.

Harcerki i harcerze ZHP pełnili wartę przy grobach poległych, wspierali weteranów, ale także zapewniali zabezpieczanie medyczne, i organizacyjne: wspierali kierowanie ruchem, czy opiekę nad zaproszonymi gośćmi. Służba w takim miejscu jest dla harcerek i harcerzy z ZHP zaszczytem i olbrzymim wyróżnieniem. Była to także dla nich szansa na spotkanie z ostatnimi świadkami historii.

„Możliwość poznania historii od jej uczestników – to właśnie to sprawa, że Harcerskie Wyprawy Pamięci pozostają w pamięciach harcerek i harcerzy na zawsze. Jak dziś pamiętam wyprawę 5 lat temu, w której miałam okazję uczestniczyć i słowa świętej pamięci pułkownika prof. dr hab. Wojciecha Narębskiego, który zwrócił się do nas wszystkich z przesłaniem, że bohaterowie tamtych dni liczą na to, że dzięki nam ciągłość pokoleń zostanie zachowana. Jesteśmy tutaj dziś, aby wypełnić to przesłanie, aby pamięć o nich nigdy nie zginęła. Pamiętajmy. Tyle możemy zrobić dla tych, którzy polegli w drodze do ojczyzny — takie słowa do harcerek i harcerzy skierowała naczelniczka ZHP harcmistrzyni Martyna Kowacka.

Związek Harcerstwa Polskiego jako patriotyczne stowarzyszenie pamięta o historii naszego kraju, pielęgnuje polskie tradycje. Dba o narodowy dorobek i szanuje go. To właśnie wyprawy takie jak ta, pozwalają młodym osobom, jeszcze lepiej poznać momentami trudną historię Polski. Tej wiosny, na uroczystości bitwy przybywają ostatni jej świadkowie. To doskonały moment, aby spotkać bohaterów Armii Generała Andersa oraz wysłuchać ich opowieści. Te kilka dni spędzonych we Włoszech na Harcerskiej Wyprawie Pamięci ZHP jest okazją do poznania osób i odwiedzenia miejsc, związanych z naszą historią. Harcerki i harcerze z ZHP od wielu lat odwiedzają polskie cmentarze wojenne we Włoszech, by uczcić pamięć o bohaterach tamtych dni. Kultywowanie pamięci o nich jest naszym ważnym obowiązkiem.

zhp mc2024 michal wiraszka 18

fot. Michał Wiraszka

Harcerska wyprawa pamięci potrwa do 21 maja. Harcerki i harcerze nie tylko zwiedzą Republikę Włoską, ale także będą mieli szansę na poznanie historii Polski. Przed nimi m.in. wizyta w Watykanie i Rzymie, które odkryją dzięki grze miejskiej wspierającej zdobycie nowych sprawności w zakresie języków obcych, nawigacji, czy znajomości polskiej historii. W czasie wyprawy członkowie ZHP brali także udział w rajdzie organizowanym na terenie walk 2 Korpusu Polskiego. To tam, odwiedzając miejsca historycznych wydarzeń, poznawali historię poprzez zespołowe wykonywanie 57 zadań nawiązujących bezpośrednio do wydarzeń rozgrywanych w tych właśnie miejscach. Rajd był niezwykłym przedsięwzięciem – aby przygotować to wydarzenie, organizatorzy z ZHP, będący również rekonstruktorami, wnieśli na wzgórze aż 2500 kg sprzętu. Za harcerzami i harcerkami także udział w uroczystościach w Piedimonte San Germano, Cassino, Acquafondata, San Vittore del Lazio i Mignano Monte Lungo.

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce młodzieżowa organizacja, która zrzesza ponad 110 000 członków. Od ponad 100 lat ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 000 instruktorów-wolontariuszy, ZHP oferuje nie tylko wyjątkowe harcerskie wyjazdy, ale także różnorodne aktywności pozalekcyjne, które odbywają się przez cały rok. Kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelskość sprawiają, że harcerstwo odpowiada zarówno na aktualne potrzeby młodych ludzi, jak i na wyzwania współczesnego świata. ZHP jest również jednym z aktywnych członków-założycieli Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM, która skupia ponad 40 mln skautów na całym świecie.

zhp mc2024 michal wiraszka 03

fot. Michał Wiraszka

Opisywane działanie zostało dofinansowane ze środków:
  • rezerwy ogólnej budżetu państwa na 2024 r. przez Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu „Harcerska Wyprawa Pamięci”.
  • Funduszu Promocji Kultury Projekt przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu “Monte Cassino 2024 – Wyprawa pamięci o żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych”.
  • Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach projektu “Wspólnym Szlakiem Wolności – Wyprawa Pamięci ZHP na Monte Cassino 2024”.
  • Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.