Partnerzy

Związek Harcerstwa Polskiego ma 8 000 jednostek w całym kraju, które skupiają ponad 80 000 młodych ludzi i 300 000 powiązanych z nimi członków rodzin – do tego należy doliczyć 15 000 instruktorów. Jesteśmy największym koedukacyjnym ruchem młodzieży i rodzin w Polsce.

Skauting oferuje młodym ludziom możliwość rozwoju ich potencjału, a jednocześnie wprowadza pozytywne zmiany w społeczeństwie. Możecie być częścią tego rynku, który stanowią skauci i ich rodziny. Partnerstwo z nami ulokuje waszą markę w samym centrum życia lokalnej społeczności i napędzi klientów do waszych punków sprzedaży.

Tworzenie pozytywnego wizerunku marki

Wartości związane z pracą zespołową, zaufaniem, współpracą, to te same wartości, które decydują o rozkwicie biznesu. Harcerze uczą się być niezawodnymi, brać na siebie odpowiedzialność i ciężko pracować. Dajemy młodym ludziom poznać smak satysfakcji z osiągniętego celu. Wy prawdopodobnie staracie się rozwijać te same wartości wśród waszych pracowników.

Zaangażowanie w życie społeczności lokalnej

Harcerstwo zmienia nie tylko życie członków organizacji, ale także ich rodzin i społeczności – przez angażowanie ich w działania na rzecz społeczności lokalnej. Przez partnerstwo z ZHP powiążecie waszą markę z pozytywnymi wartościami, pozytywnymi ludźmi i pozytywnymi dziełami.

Niepowtarzalne sposoby komunikacji i edukacji

Harcerstwo umożliwi wam interakcję z młodymi ludźmi przez zdrowe zajęcia i aktywną edukację na wiele sposobów; to prężne, zróżnicowane i radosne otoczenie wychowawcze, bez ograniczeń związanych z programem nauczania czy presją czasu, co lokuje edukację w pozytywnym kontekście.

Podczas gdy ci młodzi ludzie będą się uczyć, wasza marka i wizerunek firmy będzie tam obecny – aktywnie widoczny w zdrowym ujęciu. Z naszej strony oferujemy 100% dotarcie do wszystkich jednostek wojewódzkich i powiatowych, a przy wzroście popularności portali społecznościowych nawet do każdego instruktora czy harcerza. ZHP to jedna z najlepiej skomunikowanych, ogólnopolskich organizacji pozarządowych.

Szkolcie waszych pracowników

To proces dwustronny. Możemy zapewnić waszym pracownikom sposobność zaangażowania się w ekscytującą pracę wolontariacką, połączoną z nauką praktycznych umiejętności, które wam się przydadzą.

  • 89% harcerzy twierdzi, że skauting pomógł im rozwinąć swoje umiejętności, w tym społeczne, pracy zespołowej i przywódcze.
  • Organizacje zewnętrzne przyznają, że wiele kluczowych atrybutów harcerstwa, takich jak szacunek do innych, przyjaźń, praca zespołowa, kształtowanie charakteru (praca nad sobą) i rozwój własny, są bardzo ważne w miejscu pracy.

Przez partnerstwo z nami otrzymacie wspaniałe sposoby dotarcia do rodzin w całym kraju oraz inspirujące możliwości kształcenia waszych kadr.

Możesz wesprzeć działalność Związku Harcerstwa Polskiego dotując nas każdą kwotą na konto:

Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Nr rachunku bankowego w mBanku SA: 66 1140 1010 0000 5392 2900 100