Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 31 maja 2023 roku, w wieku 72 lat, odszedł na Wieczną Wartę harcmistrz Marek Czarnota, były Przewodniczący Rady Naczelnej ZHP w okresie od marca do grudnia 1990 r., znakomity radca prawny i wieloletni instruktor harcerski.

Druh Marek był związany z harcerstwem od najmłodszych lat. W 1969 roku zdobył stopień przewodnika. Działał w Hufcu ZHP Warszawa-Ochota, w którym pełnił m.in. funkcję drużynowego, komendanta szczepu, namiestnika, zastępcy komendanta hufca czy członka komisji rewizyjnej. W latach 1985-1989 był przewodniczącym Komisji Instruktorskiej Chorągwi. W 1990 roku został powołany do Rady Naczelnej ZHP. Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się we wtorek, 6 czerwca 2023 r. o godzinie 8:40 w Kościele pw. św. Wincentego a Paulo w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarz miejscowy.

Żonie, druhnie Wandzie i całej Rodzinie śp. druha Marka składamy serdeczne wyrazy współczucia.