ZHP jest organizacją, dla której ważna jest międzynarodowa współpraca, która tworzy dla harcerek i harcerzy nowe możliwości rozwoju. Dlatego z dumą ogłaszamy, że harcmistrzyni Martyna Kowacka została powołana przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w skład Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)!

Organizacja ta działa już od ponad 30 lat, umożliwiając współpracę polskiej i niemieckiej młodzieży poprzez finansowe oraz merytoryczne wsparcie różnorodnych projektów, będących inicjatywą młodych ludzi. To sposób na budowanie mostów pomiędzy dwoma narodami, niwelowanie stereotypów oraz wszechstronny rozwój społeczny. Przewodniczącą Rady ze strony polskiej jest Barbara Nowacka – Ministra Edukacji Narodowej. Przez lata działania PNWM udział w projektach wzięło już ponad 3 mln młodych!

Obecnie trwa XXXIII posiedzenie Rady PNWM, w którym bierze udział hm. Martyna Kowacka. Posiedzenie podsumowuje pracę z ubiegłego roku i tworzy plany na przyszłe działania.

Cieszymy się, że głos 110 tysięcy członków i członkiń ZHP jest reprezentowany w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z niecierpliwością czekamy na nowe inicjatywy harcerek i harcerzy.