Od 2019, co roku, 24 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Edukacji. To święto, które podkreśla, jak ważny jest wymiar szeroko rozumianej edukacji, która otwiera wiele nowych dróg i możliwości. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Edukacji to szczególne święto, ze względu na ustanowienie 2024 roku – Rokiem Edukacji Ekonomicznej, w ramach którego Związek Harcerstwa Polskiego przygotował szereg inicjatyw.

Rok Edukacji Ekonomicznej został ustanowiony dzięki staraniom ZHP i partnerów – Warszawskiego Instytutu Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ZK, Fundacji GPW, Czepczyński Family Foundation oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Celem inicjatywy jest budowanie właściwych postaw wśród społeczeństwa i doprowadzenie do trwałej zmiany – w myśl hasła „Ekonomia – rozumieć, by świadomie decydować”.

W ramach wsparcia drużynowych prowadzących jednostki w całej Polsce rozdysponujemy pakiety gier ekonomicznych, wraz z inspiracyjnym poradnikiem. Oprócz tego, w tym roku, będzie także możliwość zaangażowania się w wychowanie ekonomiczne podczas aktywności ogólnopolskich jak Wędrownicza Watra, czyli zlot dla harcerzy w wieku 15 – 21 lat oraz Zlotu Kadry ZHP. Kontynuując współpracę z Narodowym Bankiem Polskim, Wydział Wychowania Ekonomicznego planuje także warsztaty dla poszerzania kompetencji ekonomicznych i wsparcia instruktorów.

Związek Harcerstwa Polskiego jest nowoczesną organizacją, która chce odpowiadać na aktualne wyzwania, jakie stawia przed nami XXI wiek. Do tych wyzwań należą także wyzwania ekonomiczne.

ZHP rozumie istotność budowania kluczowych kompetencji przyszłości. Dlatego definiuje wychowanie ekonomiczne nie tylko poprzez przedsiębiorczość, budżetowanie, podstawy ekonomii, czy poszerzanie świadomości produktów bankowych, lecz także dotykając takich obszarów jak: świadoma konsumpcja, kompetencje pracownicze, etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu oraz kwestie związane z przygotowaniem budżetu obywatelskiego – aktywnego działania na rzecz lokalnej społeczności. Nasz program to coś więcej niż edukacja – to program wychowania, oddziałujący w duchu harcerskich wartości – harcmistrz Paweł Marciniak, kierownik Wydziału Wychowania Ekonomicznego Głównej Kwatery.

Od września 2023 trwa propozycja programowa, która zawiera pakiet scenariuszy, warsztatów, poradniki i inne materiały, które mogą wesprzeć poszerzanie horyzontów u harcerzy i harcerek z zakresu wiedzy ekonomicznej. Dotąd zetknęło się z nią już około 500 drużyn, czyli 10.000 harcerek i harcerzy.