Aktualności

Wnioski o odznaczenia należy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Głównej Kwatery ZHP na 7 dni przed terminem posiedzenia Kapituły. Prosimy o wybór jednego sposobu dostarczenia wniosków. 

Wnioski o nadanie “Medali Wdzięczności ZHP”
Informujemy, że Kapituła Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i “Medalu Wdzięczności” rozpoczęła przyjmowanie wniosków o nadanie “Medali Wdzięczności ZHP”. Informacje dotyczące trybu składania wniosków oraz ich wzoru znajdują się w zakładce DOKUMENTY