zhp.pl

Start Intercamp

Intercamp

IntercampPatroleISTWpłatyTerminarzPoradnikKontakt
 • Termin: 29.05-1.06.2020r.
 • Miejsce: Birchington-on-Sea, Wielka Brytania
 • Organizator: The Scout Association
 • Koszt:
  • I termin: 20 euro + 80 zł/osoba (w tym wpisowe na zlot, wyprawka, koszty organizacyjne polskiego kontyngentu).
  • II termin: 25 euro + 80 zł/osoba
  • Kwota płacona w euro jest wpisowym płaconym do organizatorów zlotu w którym zawiera się pamiątkowa plakietka, program wydarzenia, dostęp do wody pitnej
  • Kwota płacona w złotówkach jest wpisowym przeznaczonym na wyprawkę Polskiego Kontyngentu oraz jego organizację
 • Liczebność polskiego kontyngentu: 500 osób, 50 IST.
 • Uczestnicy: patrole harcerek i harcerzy w wieku 11-17 lat, maksymalnie 20-osobowe, wliczając w to opiekuna/opiekunów. Jeśli patrol liczy więcej niż 15 dzieci to można zabrać od 1-3 opiekunów. Jeśli dzieci jest mniej to maksymalnie do 2 opiekunów. Minimalna ilość osób w patrolu to 5 uczestników i 1 opiekun.
 • Dojazd, wyżywienie (i sprzęt kuchenny) oraz ubezpieczenie patrole organizują we własnym zakresie.

Zgłoszenie patrolu

 1. Wysłanie zgłoszenia zawierającego dane opiekuna oraz:
 • Potwierdzenie opłacenia składek członkowskich wszystkich członków patrolu minimum za 3 kwartały 2019.
 • Zgoda komendanta hufca na udział w zlocie.
 • Opinia chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych na udział patrolu w zlocie.
 1. Realizacja zadania przedzlotowego

Kto może być opiekunem?

 • Osoba, która ukończy 18 lat przed rozpoczęciem zlotu.
 • Ma min. otwartą próbę przewodnikowską.
 • Potrafi swobodnie porozumieć się po angielsku.
 • Oraz posiada pełny wpis do ewidencji ZHP.

Kryterium kwalifikacji patroli

Pierwszym kryterium jest spełnienie wymogów formalnych w określonym terminie (formularz, składki, zgoda, opinia). Drugim krokiem jest wykonanie zadania przedzlotowego. Patrole, które nie spełnią wymogów formalnych nie przechodzą do drugiego etapu kwalifikacji czyli oceny zadania przedzlotowego. Nie liczy się kolejność zgłoszeń. Nie ma też znaczenia czy meldunek z zadania przedzlotowego nadsyłacie razem ze zgłoszeniem czy potem, ważne aby wszystko dotarło do 22 grudnia 2019 roku do godziny 23:59:59.

Zadanie przedzlotowe dla patroli

Zrealizowanie projektu na rzecz środowiska lokalnego. Chcemy, by jej oddziaływanie wpływało na jak największą ilość osób zwłaszcza poza naszą organizacją, szczególnie na społeczność lokalną. Temat jest szeroki i daje duże możliwości do jego realizacji. Sky is the limit ale pamiętajcie, że te działania muszą mieć przede wszystkim wartość edukacyjną.

Meldunek z wykonania zadania należy przesłać do dnia 22 grudnia (godzina 24:00) na adres intercamp@zhp.pl.

Ocena zadania przedzlotowego

 • Zaangażowanie i udział harcerzy
 • Forma realizacji zadania
 • Jakość
 • Sprawczość
 • Raport
 • Dodatkowe punkty można zdobyć za krótką (max 1 minuta) relację filmową z przedsięwzięcia jednak nie jest to kryterium obowiązkowe

Wskazówki do poszczególnych kryteriów ocen

 • Zaangażowanie i udział harcerzy – projekt ma być na tyle interesujący aby cały patrol zaangażował się w jego tworzenie
 • Forma realizacji zadania
 • Jakość – kreatywność i pomysłowość projektu
 • Sprawczość – pamiętajcie żeby wasz projekt miał jakiś sens i wiązał się z jakimś celem, który chcecie dzięki niemu osiągnąć
 • Raport – forma i szczegółowość raportu, pamiętajcie, że nas nie było przy realizacji projektu a chcielibyśmy jak najlepiej go ocenić

IST ma zapewnione wyżywienie. Dojazd i ubezpieczenie organizuje sobie we własnym zakresie.

Zgłoszenia
Wysłanie zgłoszenia oraz:

 • Potwierdzenie opłacenia składek członkowskich minimum za 3 kwartały 2019.
 • Zgoda komendanta hufca ws. udziału w zlocie.
 • Opinia chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych ws. udziału w zlocie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń możemy dokonać weryfikacji chętnych na podstawie rozmów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

Kto może być IST?

 • Osoba, która ukończy najpóźniej w dniu 29 maja 2020 18 lat
 • Potrafi swobodnie porozumieć się po angielsku
 • Posiada pełny wpis do ewidencji ZHP.
 1. Wpłaty dokonujemy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się patrolu lub jako IST. Wpłacamy od razu wpisowe (DSCZ) za cały patrol
 2. Tytuł przelewu
  1. IST: INTERCAMP – IST – imię i nazwisko
  2. Patrole: INTERCAMP – NAZWA PATROLU – ilość osób
 3. Każda wpłata będzie zafakturowana. Faktura będzie wystawiona na dane z przelewu. Jeśli jest potrzebne wystawienie faktury na inne dane niż wysyłającego przelew, to trzeba przesłać taką informację PRZED dokonaniem wpłaty. Faktury wysyłamy tylko do osób, które sobie tego życzą – dajcie nam więc znać, czy ją potrzebujecie.
 4. Brak wpłaty od patrolu lub IST w wyznaczonym terminie tj. do
  1 lutego 2019 r. powoduje skreślenie patrolu/IST z listy patroli/IST zakwalifikowanych do udziału w zlocie
 5. Dane do wpłat zostaną wysłane wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania na zlot
 • 7 listopada 2019 r. – początek przyjmowania zgłoszeń.
 • 22 grudnia 2019 r. – zakończenie zgłoszeń oraz nadsyłania dokumentów i meldunków.
 • 2 stycznia 2020 r. – wyniki kwalifikacji patroli.
 • 17 stycznia 2020 r. – termin wpłaty wpisowego w niższej kwocie.
 • 1 lutego 2020 r. – termin wpłaty wpisowego w wyższej kwocie (dla spóźnialskich).

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem.

Email​ -​ ​ intercamp@zhp.pl​

Facebook-​ https://www.facebook.com/IntercampZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się